Hallitus vaikeuttamassa työn vastaanottamista

Uusi työ

Hallituksen esitys työttömyysturvalain muutoksesta tulee heikentämään merkittävästi freelancereiden oikeutta työttömyysturvaan. Luovia aloja pidetään uudistuskykyisen Suomen moottorina. Tarvitsemme konkreettisia näyttöjä siitä, että luovilla aloilla työskentelevien freelancereiden asema turvataan lain silmissä. 

Hallituksen lakiesitys haavoittaa luovien alojen freelancereita. Erityisesti vapaat taiteilijat ovat sosiaali- ja eläketurvan osalta kaikkein heikoimmassa asemassa, jos heidän toimintansa rinnastetaan yritystoimintaan. Muotoilijoita ja taiteilijoita edustavana järjestönä Ornamo kantaa huolta freelancereiden asemasta.

Ornamo antoi sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon luovilla aloilla työskentelevien ja itsensä työllistävien aseman turvaamisesta ministeriön pyynnöstä vuonna 2014. Tuolloin totesimme, että erityisesti vapaat taiteilijat ovat kaikkein heikoimmassa asemassa oleva ryhmä, ja että heidän sosiaali- ja eläketurvansa tulee ratkaista ilman, että vapaiden taiteilijoiden toiminta rinnastetaan yrittäjätoimintaan. Sama periaatteellinen kysymys koskee myös muiden luovien alojen freelancereita.

Nyt tehdyn lakiuudistuksen keskeinen ongelma on yrittäjämääritelmässä, jolloin työkorvausta saavan oikeus säilyttää työttömyysturva saattaa poistua freelancerilta. Hallitus on toisin sanoen poistamassa aiemmin käyttöönotettua itsensä työllistämisen käsitettä, joka on mahdollistanut työn tekemisen työkorvauksella ilman, että se heikentää freelancerin työttömyysturvaa. Nk. oman työn tekijöillä tarkoitetaan freelanceria, joka tekee työtään itsenäisesti, kuitenkin ilman yritystä tai työsuhdetta työnantajaan.

Freelancereiden toimeentulomahdollisuudet on turvattava

Myös taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Forum Artis tukee jäsenjärjestöjensä kantaa hallituksen esitykseen työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta. Asia on ehdottomasti palautettava valmisteluun ja vaikutusarviointi sekä asianosaisten kuuleminen on tehtävä asianmukaisesti.

Forum Artis toteaa 4.12.2015 järjestön Facebook-sivuilla tekemässään päivityksessä, että taiteilijoiden ja muiden itsensä työllistäjien sosiaali- ja eläketurvaa on käsitelty tuloksetta jo vuosien ajan useissa erilaisissa työryhmissä. Yhteistyöjärjestön mukaan hankala kokonaisuus ei oikeuta tekemään yksioikoisia ja yleistäviä päätöksiä, jotka heikentävät oleellisesti toimeentulomahdollisuuksia ja koskettavat vain osaa kansalaisista.

Lakiesitys on edennyt jo eduskunnan käsittelyyn. Vetoamme eduskunnan harkintakykyyn freelancereiden työn tekemisen turvaamiseksi. Etenkin juhlapuheissa luovia aloja hehkutetaan talouden uudistumisen vetureina. Nyt jos koskaan tarvitsemme myös konkreettisia näyttöjä siitä, että luovilla aloilla työskentelevien freelancereiden asema turvataan myös lain silmissä.

Lue Ornamon lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 2.1.2014.

Lue Forum Artisin lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 3.1.2014.