Sauli6

Sauli Pietikäinen

Sauli Pietikäinen on kehittänyt työssään briiffi-käytäntöä, jossa määritellään projektin lähtötilanne, kirjataan asiakkaan kokonaiskartoitus ja päätetään, mitä lopputulokselta halutaan ja mitä on realistista odottaa.