Jäsenet arvostavat Ornamon lakipalvelua ja viestintää

Ihmisiä kokouksessa toimiston neuvottelupöydän ääressä

Ornamoa pidetään asiantuntevana järjestönä, jossa ollaan perillä jäsenten ammatillisista haasteista, selviää jäsenpalvelukyselystä. Parannettavaa on muun muassa pääkaupunkikeskeisyydessä.

Syksyllä 2017 toteutetussa kyselyssä jopa 85 % vastaajista oli sitä mieltä, että Ornamolla on hyvä tai erinomainen tuntemus muotoilualasta. 73 % vastasi, että Ornamon toimiston henkilökunta tuntee Ornamon jäsenten ammatillisia haasteita hyvin tai erinomaisesti.

Mielikuva Ornamosta on kauttaaltaan parantunut vuodesta 2014, mutta kehitettävääkin löytyy.

Yli puolet vastaajista piti Ornamoa tasapuolisena ja oikeudenmukaisena. Luku on noussut vuodesta 2014, mutta tasapuolisuudessa on silti vielä parantamisen varaa. Erityisesti Ornamo sai kritiikkiä pääkaupunkikeskeisyydestä.

Panostusta verkkokoulutuksiin

Vastaajat olivat melko tyytyväisiä Ornamon jäsenpalveluihin. Ornamon tärkeimpinä jäsenpalveluina pidettiin edunvalvontaa, tiedotusta ja lakipalveluita. Edunvalvontaan toivottiin lisää palkansaajien huomioimista.

Myös jäsensivujen sisältöjä: tietopaketteja, sopimuspohjia, palkkatilastoja sekä apuraha- ja residenssikalentereja pidettiin tärkeinä. Moni jäsenistä ei kuitenkaan tiennyt kirjautumisen takana olevista jäsensivuista, eikä siten ollut osannut hyödyntää sähköisiä palveluita.

Vuoteen 2014 verrattuna Ornamon jäsenpalveluista erityisesti lakimiehen palvelut ovat nousseet tärkeysjärjestyksessä. Vain 8 % vastaajista olisi valmiita vähentämään lakimiehen palveluita, jotta itselle tärkeisiin palveluihin voitaisiin panostaa enemmän. Vuonna 2014 jopa 30 % vastasi, että päivittäisiä juristipalveluita toimistolla voitaisiin vähentää ja 10 %, että lakimiehen puhelinneuvontaa kerran viikossa voitaisiin tarvittaessa vähentää.

Jäsenkortilla saatavista eduista sen sijaan oltaisiin kaikkein valmiimpia vähentämään, jotta itselle tärkeimpiin palveluihin voitaisiin panostaa enemmän, niistä olisi tarvittaessa valmis vähentämään jopa 32 %.

Vastaajien koulutustoveissa nousivat esiin myynti- ja markkinointikoulutukset sekä viestintä- ja somekoulutukset. Myös erilaisia yrittäjyyteen liittyviä koulutuksia sekä hinnoittelu-, sopimus- ja apurahakoulutuksia toivottiin.

Lisäksi vastauksissa nousi vahvasti esiin jäsenten toive osallistua koulutuksiin etäyhteyden kautta.

Tarinoita muotoilijoiden arjesta

Tärkeimpinä viestinnän osa-alueina pidettiin sähköistä viikkotiedotetta, Ornamon näkymistä alan tapahtumissa ja Ornamon kotisivuja. Kotisivuja pidettiin sisällöllisesti kiinnostavina, mutta ulkoasu sai kritiikkiä sekavuudesta ja navigoinnin vaikeudesta. Erityisesti Ornamo.fi:n etusivua pidettiin sekavana.

Vastaajista suurin osa, 47 %, käy Ornamon kotisivuilla harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Kerran kuukaudessa sivuilla käy 24 % vastaajista ja enemmän kuin kerran kuukaudessa
15 %. Vain 6 % vastaajista sanoi, ettei käy sivuilla koskaan.

Vähiten tärkeiksi viestinnän osa-alueiksi nähtiin Ornamon sosiaalisen median kanavat, mutta nekin olivat vastaajien mielestä kuitenkin jossain määrin tärkeitä.

Ornamon lehteä luetaan melko ahkerasti. 31 % vastaajista lukee Ornamon lehden kokonaan ja 65 % selailee sieltä täältä. Vain 3 % vastaajista ei lue lehteä lainkaan. Suurin osa vastaajista, 87 %, sanoi lukevansa Ornamon lehteä, koska on kiinnostunut alan ammatillisista tarinoista ja työstä. Lehteen toivottiinkin lisää inspiroivia uratarinoita ja henkilöjuttuja.

Kiitos kaikille vastaajille! Kyselyn tuloksia käytetään hyväksi Ornamon palveluita kehitettäessä.

Info

Ornamon jäsenpalvelukysely toteutettiin syksyllä 2017 sähköisesti.

Vastaajien määrä: 380
Vastausprosentti: 16 %
Varsinaisia jäseniä 76 %, opiskelijajäseniä 14 %, SIOn kokelasjäseniä 6 %, vapaajäseniä 3 %, kunniajäseniä 1 %.