Mitkä väittämät mielestäsi kuvaavat Ornamoa?

Mitkä väittämät mielestäsi kuvaavat Ornamoa? -kyselyn tulosgrafiikkaa.