Kansainvälisen taiteilijayhteistyön uudet haasteet ja mahdollisuudet

Maria Sandstigin taideteos
Maria Sandstig: Menneisyyden jäljet, 2021, siima, virkkaus. Kuva: Maria Sandstig

Taiteilijat O ry ja Fiber Art Sweden (FAS) järjestävät yhteisnäyttelyn Länk – Link – Linkki Hanasaaren kulttuurikeskuksen galleriassa 9.9.2021–30.1.2022. Näyttelyyn osallistuu kuusi taiteilijaa tai taiteilijaryhmää Suomesta ja kuusi Ruotsista. Taiteilijat suunnittelivat näyttelyn temaattisen sisällön yhdessä ryhmänä sekä taiteilijoista muodostuvien parien kesken. Teokset ovat erilliset, mutta taiteilijoiden välinen vuorovaikutteinen työskentely on ohjannut prosessia. Näyttelyn tavoitteena onkin verkoston luominen Ruotsissa ja Suomessa toimiville taiteteollisen alan taiteilijoille.

Taiteilijoille on luonteenomaista työskennellä kotimaan lisäksi ulkomailla. Kansainvälinen yhteistyö on taiteilijan uran ja taiteellisen kehittymisen kannalta oleellista. Koronapandemia muutti tilanteen. Taiteilijat samoin kuin muukin yhteiskunta joutuivat etsimään korvaavia tapoja yhteiseen työskentelyyn.  Uusia tapoja löytyi Taiteilijat O:n ja FAS:in yhteisessä hankkeessa.

Yhteinen vuorovaikutteinen työskentely onnistui hyvin juuri pandemian takia. Normaalioloissa olisi järjestetty taiteilijoiden kohtaamisia Helsingissä ja Tukholmassa, joihin näyttelyn taiteilijat olisivat vaihtelevasti osallistuneet. Verkostoitumisesta olisivat hyötyneet eniten Suomen tai Ruotsin pääkaupunkiseuduilla asuvat. Nyt kaikki yhteinen työskentely tapahtui etäyhteyksin. Yhteisiä tapaamisia pystyttiin pitämään useita ja mukaan osallistuivat aktiivisesti kaikki taiteilijat. Lisäksi taiteilijatyöparit tapasivat keskenään. Pitkään jatkuneen pandemian takia kaikille oli syntynyt tarve tavata toisia taiteilijoita ja ylittää etätyöskentelyn väistämättä mukanaan tuomat vaikeudet. Sosiaalinen vuorovaikutus ei ruudulta täysimääräisenä välity, mutta inhimillinen kekseliäisyys korvasi puutteet.

Resursseiltaan rajalliselle Taiteilijat O:lle kansainvälinen projekti pandemia-aikana osoittautui hedelmälliseksi. Ihmisten välisellä suoralla kohtaamisella on aina paikkansa, mutta sujuva etäkommunikointi lisää tasa-arvoisia kohtaamisia myös kotimaan taiteilijoiden kesken.