Muotoilukoulutuksen kansallinen korkeakoulustrategia tarvitaan

Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin päätös lopettaa muoti- ja vaatetussuunnittelun sekä korumuotoilun pääaineet on herättänyt keskustelua alan koulutuksesta.

Ornamo painottaa tilanteessa alan koulutuksen koordinoimisen tärkeyttä. Tilannetta on tarkasteltava valtakunnallisesti.

”Suomi tarvitsee muotoilukoulutuksen kansallisen korkeakoulustrategian. Leikkausten tulee aina perustua valtakunnalliseen kokonaisarvioon, jotta varmistetaan, ettei taideteollinen osaaminen ja opetus häviä Suomesta”, kommentoi Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.

”Korkeakoulujen keskinäinen sekä alojen välinen yhteistyö on myös tärkeää. Esimerkiksi muotoilu- ja artesaanikoulutuksen välistä yhteistyötä voisi tiivistää. Monialaista suunnitteluosaamista tarvitaan yhä enemmän tämän päivän työelämässä. Sillä ei voi kuitenkaan korvata materiaalituntemusta, joka on keskeistä koru- vaate- ja tekstiilialoilla.”

Muotoilualan opetustehtävissä työskentelee paljon ammattilaisia, joiden osaamisen hyödyntäminen on tärkeää koulutussisältöjen muuttuessa. Alan täydennys- ja muuntokoulutusten painoarvoa on syytä nostaa.

Ornamo kutsuu muotoilualan oppilaitokset keskustelemaan alan koulutustilanteesta toukokuussa. Lisätietoja: viestintäpäällikkö Johanna Lassy-Mäntyvaara, p. 043 211 0755, johanna.lassy@ornamo.fi.