Kysely: Millainen maaperä muotoilulla on?

DESIGN Maturity

Ornamon Design Maturity Survey kerää näkemyksiä in-house-muotoilun nykytilasta Suomessa. Tulokset julkaistaan Service Design Global -konferenssissa Helsingissä 2.–4.10.2024.

Viimeisten vuosikymmenien aikana muotoilun käyttö on laajentunut ja muotoiluosaamista hyödynnetään yhä useammalla toimialalla. Muotoilu kattaa laajan kirjon aloja, aina fyysisten tuotteiden suunnittelusta digitaalisten käyttöliittymien ja brändistrategioiden luomiseen. Oli kyseessä sitten tuotesuunnittelu, käyttäjä- tai asiakaskokemuksen suunnittelu, sisustusarkkitehtuuri tai strateginen suunnittelu, jokainen muotoilun osa-alue edistää innovointia ja ongelmanratkaisua organisaatioissa omalla ainutlaatuisella tavallaan.

Tämä kysely auttaa in-house-muotoilijoita löytämään keinoja muotoilun kypsyyden lisäämiseksi organisaatiossaan. Selvitämme, mikä on muotoilukypsyyden taso eri organisaatioissa, miten muotoilua hyödynnetään sekä miten nämä mahdollisesti vaikuttavat toisiinsa. Vastausten avulla voimme muodostaa ja jakaa kattavaa kuvaa muotoilun roolista ja vaikutuksesta eri toimialoilla Suomessa sekä tarjota tukea muotoilukypsyyden kasvattamiseen.

Tämä kysely on sinulle, jos työskentelet esimerkiksi in-house-muotoilijana yrityksessä tai julkishallinnossa, jossa käytetään muotoilua ja tunnet organisaatiosi muotoilutoiminnot. Voit työskennellä esimerkiksi muotoilijana, muotoilujohtajana tai ylimmässä johdossa. Tämä kysely ei ole sinua varten, jos työskentelet esimerkiksi muotoilutoimistossa.

Vastaukset annetaan henkilökohtaisesta näkökulmasta, eikä niiden tarvitse heijastaa koko organisaation kollektiivista näkemystä aiheesta.

Kyselyssä on kolme osiota:

Muotoilukypsyys: Tämä osio pyrkii arvioimaan organisaatioiden muotoilun kypsyyttä. Se tutkii muotoilun kypsyysmallien käyttöä, toimenpiteitä muotoilun kypsyyden parantamiseksi ja haasteita, joita on kohdattu muotoilun kypsyyden lisäämisessä.

Muotoilun käyttö: Tämä osio pyrkii ymmärtämään, miten organisaatiot hallitsevat ja jakavat muotoilutehtäviään sekä miten muotoilutoiminnot on organisoitu. Kuka hoitaa muotoilutehtävät, missä muotoilupäätökset tehdään organisaatiossa ja mitkä henkilöstöryhmät osallistuvat muotoilutehtäviin? Lisäksi se kartoittaa in-house- ja ulkoisten muotoilijoiden käyttöä, kuten minkä tyyppisiä muotoilutehtäviä hoidetaan sisäisesti ja mitkä ulkoistetaan, sekä millaisissa tilanteissa ulkoisia muotoilupalveluja käytetään.

Muotoilun arvo: Tämä osio pyrkii arvioimaan muotoilun koettua vaikutusta organisaation taloudelliseen suorituskykyyn. Se pyrkii ymmärtämään, missä määrin muotoilu vaikuttaa yrityksen tulokseen, miten se on vaikuttanut taloudellisiin tuloksiin ja millä tavoin muotoilu luo arvoa yritykselle.

Kysely perustuu osittain Danish Design Centren Design Delivers 2018 -selvitykseen.

Vastaa kyselyyn nyt – vastaaminen vie enintään 10 minuuttia. Kyselyn kieli on englanti.

Lisätietoja

Emmi Putkonen
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö
emmi.putkonen@ornamo.fi