Lakimies vastaa: Mitä pitäisi tietää käyttöoikeudesta?

Kuvassa paneeliseinässä kiinni oleva lamppu, jonka ympärillä varjostin.Kuva: Adrian Tormo / Unsplash
Kuva: Adrian Tormo / Unsplash

Maija Muotoilija on suunnitellut valaisimen. Suuri valaisinvalmistaja on kiinnostunut ottamaan Maijan valaisimen valikoimiinsa. Valaisinvalmistaja haluaa käyttää omaa alihankkijaansa valaisimen valmistukseen sekä myydä valmiita tuotteita omien jälleenmyyjiensä välityksellä. Valaisinvalmistaja on neuvotteluissa ilmaissut haluavansa valaisimen immateriaalioikeuksiin omistusoikeuden. Maija Muotoilija ei ole varma, mitä oikeuksien luovuttaminen hänen kohdallaan tarkoittaa käytännössä, ja onko hänellä jotakin vaihtoehtoja valaisimen oikeuksien siirtämiselle.

Mitä vaihtoehtoja Maijalla on?

Omistusoikeuksien siirtämisen sijaan Maija Muotoilija voi myös myöntää asiakkaalle käyttöoikeuden suunnittelemansa valaisimen malliin. Käyttöoikeuden nojalla Maija antaa siis valaisinvalmistajalle suostumuksensa siihen, että valaisinvalmistaja saa valmistaa, valmistuttaa, myydä, markkinoida, ja tarjota myytäväksi Maijan mallin perusteella valmistettuja tuotteita. Maijan näkökulmasta tämä käytäntö on parempi kuin omistusoikeuksien täydellinen luovutus, sillä silloin hän ei luovu kaikista oikeuksistaan vaan vain niistä oikeuksista, joita asiakas tulee hyödyntämään.

Mitä muuta käyttöoikeuden suhteen tulisi ottaa huomioon?

Käyttöoikeus voidaan määritellä ajallisesti, alueellisesti ja laadullisesti. Käyttöoikeuden ajallinen määritteleminen tarkoittaa, että käyttöoikeus on voimassa etukäteen määritellyn määräajan. Käyttöoikeus voi olla myös toistaiseksi voimassa oleva tai ikuinen. Alueellinen määritteleminen tarkoittaa, että käyttöoikeus on voimassa tietyllä markkina-alueella tai tietyssä maassa. Laadullinen määritteleminen voi tarkoittaa muun muassa sitä, että mallia saa valmistaa vain tietyillä materiaalivalinnoilla, tai mallin perusteella valmistettuja tuotteita saa myydä vain tietyille jälleenmyyjille. Usein muotoilija ja asiakas neuvottelevat myös siitä, myönnetäänkö käyttöoikeus yksinoikeudellisena vai ei-yksinoikeudellisena.

Mitä yksinoikeudesta tulisi puolestaan muistaa?

Mikäli käyttöoikeus myönnetään yksinoikeudellisena, kannattaa käyttöoikeuden ajalliseen, alueelliseen ja laadulliseen määrittelemiseen kiinnittää erityistä huomiota. Käyttöoikeuden laajuuden tulisi heijastua myös sopimuksen kaupallisiin oikeuksiin. Esimerkiksi korvaus yksinoikeudellisen käyttöoikeuden perusteella tulisi olla merkittävästi suurempi kuin ei-yksinoikeudellisen käyttöoikeuden.

Käyttöoikeus

Kysymykseen vastasi Ornamon lakimies Iiris Adenius. Lakimies vastaa -palstalla Ornamon lakimies käsittelee muotoilualan oikeudellisia kysymyksiä tapausesimerkkien kautta. Lähetä kysymys: jussi.ilvonen@ornamo.fi.

Ornamon lakimies Jussi Ilvonen palvelee jäsenasioissa maanantaisin ja torstaisin klo 9–17. Palvelu on Ornamon jäsenille maksuton. Katso täältä yhteystiedot ja poikkeusajat.