Muotoilijoille suunnattu liiketoiminnan ammattitutkinto alkaa syksyllä

Muotoile liiketoimintaasi 2022-2023, teemana vastuullisuus

Muotoilijoille räätälöity liiketoimintakoulutus antaa oppeja oman liiketoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen niin aloitteleville kuin kokeneemmillekin yrittäjille. Tänä vuonna koulutuksen teemana on vastuullisuus.

Liiketoimintakoulutus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella ja kehittää liiketoimintaa yhtä aikaa. Koulutus soveltuu luovan alan yrittäjälle, yrittäjäksi aikovalle tai yrityksessä työskentelevälle osaajalle, joka on kiinnostunut kehittämään liiketoimintaosaamista.

Liiketoiminnan ammattitutkinto on oman työn ohessa suoritettava koulutus, ja se edellyttää oman osaamisen näyttämisen suunnittelua ja arviointia työpaikalla. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma, ja opiskelija tarvitsee itselleen mentorin.

Noin vuoden kestävä koulutus sisältää oppimista omalla työpaikalla, noin yhdeksän koulutuspäivää sekä opiskelua verkossa. Lähiopetuspäivät järjestetään Rastor-instituutissa Espoon Tapiolassa. Koulutuksen järjestää Rastor-instituutti yhdessä Faros&Comin ja Ornamon kanssa.

Koulutuksen aikana syvennyt siihen, miten voit kehittää liiketoimintaasi suunnitelmallisesti. Koulutus koostuu lähiopetuksesta, verkkokursseista, henkilökohtaisesta sparrauksesta sekä ammatilaisvierailuista. Osa-alueita ovat mm.: 

  • asiakkaat, asiakassegmentit ja asiakaspalvelu 
  • kestävä kehitys, kestävä liiketoiminta 
  • talouden luvut omassa työssä ja niiden ymmärtäminen 
  • budjetointi ja budjetointiprosessi 
  • hinnoittelu 
  • myynti ja markkinointi 
  • asiakasrekisterit, markkinoinnin kanavat ja työkalut 
  • verkkokaupan abc ja sisällöntuotanto 

Sekä kouluttajat että opiskelijat ovat todenneet, että luovan alan ammattilaisia askarruttavat usein samat kysymykset ja ongelmat liiketoiminnassa.

”Olen huomannut, että luovien alojen yrittäjillä on haasteita asettaa tavoitteita ja toimia systemaattisesti. Ilman tavoitteellista ja systemaattista toimintaa ei liiketoiminta kasva”, toteaa talousvalmentaja Jukka Hämäläinen Faros & Com Oy:lta. ”Erityisesti palvelun hinnoittelu koetaan vaikeaksi. Yrittäjän on ymmärrettävä, että hintaan tulee laskea mukaan kaikki kustannukset – oma ajankäyttö mukaan lukien. Pitkällä tähtäimellä kustannusperusteinen hinnoittelu määrittelee palvelun hinnalle alarajan, jota alemmaksi hintaa ei voi asettaa, koska muutoin liiketoiminta olisi taloudellisesti kannattamatonta”, hän jatkaa.

Hinta

Koulutus on maksutonta, mikäli oppisopimuksen ehdot täyttyvät. Oppisopimus on mahdollista tehdä omalle yritykselle tai työnantajalle. Jos oppisopimusehdot eivät täyty, on koulutuksen hinta 860 euroa.

Hae koulutukseen 6.10.2022 mennessä! 

Käymme läpi kaikki hakemukset, ja haastattelemme hakijat. Koulutus käynnistyy 13.10.2022.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Ornamon, Faros&Comin sekä Rastor-instituutin kanssa.