Maija Haapakoski kehittää muotoilun avulla muistiesteetöntä toimintaympäristöä

Kuva: Studio Luxi / Tero Teränen.

Uusi Ornamolainen, Maija Haapakoski, on palvelumuotoilusta innostunut teollinen muotoilija ja sisustussuunnittelija. Parhaillaan Haapakoski vastaa Salon Muistiyhdistyksen Muistikylä-projektissa fyysisen muistiesteettömyyden kehittämisestä sekä tilasuunnittelun että palvelumuotoilun avulla.

Mikä on Muistikylä-projekti?

Muistikylä on Salon Muistiyhdistyksen keväällä 2016 alkanut kolmivuotinen projekti, jonka päätavoitteena on vahvistaa muistisairaan ihmisen osallisuutta ja toimijuutta omassa toimintaympäristössään sekä sosiaalista että fyysistä esteettömyyttä parantamalla. Tavoitteenamme on myös luoda malli muistiystävällisestä yhteisöstä, jotta tulevaisuudessa mahdollisimman moni muistisairas voisi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Miten muotoilun avulla voidaan kehittää muistiystävällistä toimintaympäristöä?

Muotoilun avulla on tarkoitus tuoda uudenlaisia ajattelu- ja työskentelymalleja muistisairaiden hyväksi tehtävään kehitystyöhön. Koska jokainen muistisairaus on erilainen, on kehitystyö tiivistä yhteistyötä sairastuneen ja hänen läheistensä kanssa: kaikki työ perustuu asiakaskokemukseen. Kehitysprosessissa hyödynnämme palvelumuotoilun menetelmiä ja tilasuunnittelu perustuu esteettömyyteen.

Miksi liityit Ornamon jäseneksi ja mitä odotat jäsenyydeltä?

Liityin Ornamoon siksi, että voin saada sieltä ammatillista apua ja neuvoja. Ornamon jäsenenä pysyn myös paremmin kärryillä siitä, mitä muotoilun maailmassa tapahtuu.

Teksti: Saara Argillander