Millainen on hyvä portfolio?

Suunnittelua piirtopöydällä

Ornamon muotoilun asiantuntija Petra Ilosen vinkit hyvään portfolioon.

Mihin kiinnität ensimmäisenä huomiota portfoliossa?

Portfolion kansikuvaan sekä visuaaliseen yleisilmeeseen. Kuvien pitää herättää kiinnostus sisällön lukemiseen.

Kuinka monta sivua on sopiva pituus portfoliolle?

15–20 sivua on mielestäni hyvä pituus, kun puhutaan perinteisestä, esimerkiksi PDF-muodossa olevasta tiedostosta. Mitä pitempi portfolio, sen helpommin lukijan pitää löytää sieltä etsimänsä tieto – etenkin pitemmässä portfoliossa kannattaakin tehdä alkuun sisällysluettelo, jota selaamalla lukija pääsee jo sisältöön kiinni. Sähköisiin portfolioihin on olemassa erilaisia valmiita alustoja. Myös kotisivut voivat toimia portfoliona.

Voiko portfolioon laittaa työnäytteitä, joita on tehnyt työpaikalla?

Kyllä voi ja pitääkin, mutta pyydä aina lupa käyttää materiaalia omassa portfoliossasi. Töihin voi liittyä salassapitoa vaativaa materiaalia. Työpaikalla tehdyistä työnäytteistä pitää tuoda kirjallisesti esiin, mikä on oma osuus kyseisessä työssä. Juuri se kiinnostaa lukijaa.

Miten portfoliolla voi erottua joukosta?

Visuaalisesti ja sisällöllisesti selkeä portfolio erottuu joukosta. Turha kikkailu tai liian vaikeaselkoinen fontti voi olla häiritsevää. Mieti, sopiiko sinulle myös video- tai multimediaportfolio? Videolla saa omaa persoonallisuutta esiin etenkin jos haetaan sosiaalisuutta tai asiakaspalvelua vaativaa työtä. Videon pitää olla lyhyt ja ytimekäs ja se voi olla linkkinä sähköisessä portfoliossa.

Kannattaako portfolio tehdä jo opiskelujen alkuvaiheessa, vaikka ei olisi vielä paljon työnäytteitä?

Opiskeluajan töistä kannattaa tehdä oma portfolionsa ja varsinaisista töistä omansa. Aloita materiaalin taltioiminen heti, niin seuraat samalla omaa kehitystäsi ja voit valita aina parhaat työt portfolioon. Portfoliota kannattaa muokata käyttötarkoituksen mukaan. Uusimmat työt kiinnostavat vastaanottajaa eniten, eli portfolion ja ansioluettelon tulisi esitellä osaamista tästä päivästä taaksepäin, jotta lukija pääsee heti kiinni nykypäivään.

Pitääkö portfolion lisäksi tehdä CV, vaikka perustiedot löytyisivät portfoliosta?

Ansioluettelo kannattaa olla mukana joko portfoliossa omana sivunaan tai erillisenä tiedostona, jotta siitä hahmottaa helposti opinto- ja työhistorian. Lisää siihen myös henkilökuva.

Onko portfoliolle olemassa jotain tiettyä suosituskokoa (A4/A3 tms.) vai voiko portfolio olla esimerkiksi neliön mallinen?

Mieluiten A4 tai A3 vaakana tai pystynä, jotta vastaanottaja voi tarvittaessa tulostaa (ja pienentää suhteessa) sen A4-paperille. Ei siis kannata tehdä vastaanottajalle vaikeaksi sovittaa sitä arkille. A3-koossa kannattaa olla riittävän iso fontti.

Kumpi on parempi, printattava PDF-tiedosto vai sähköinen portfolio?

Tilanteen mukaan: verkossa oleva portfolio on helppo jakaa linkkinä, ja sen voi tarvittaessa laittaa salasanan taakse. Printattavasta kannattaa tehdä sekä korkearesoluutioinen versio, joka tulostuu hyvännäköisenä, että sähköinen matalalla resoluutiolla, niin se ei lähettäessä tuki vastaanottajan sähköpostia. Muista, että aina, kun jaat omia työnäytteitäsi, niiden sisältö tulee vastaanottajalle julki. Käytä portfoliossasi copyright-merkkiä nimesi ja päivämäärän yhteydessä esimerkiksi portfolion viimeisellä sivulla. Se muistuttaa vastaanottajalle, että sinä omistat ideat, vaikka niitä ei olisi muuten suojattu. Portfolioon voi lisätä myös sähköisen vesileiman, jos se sisältää arkaluontoista aineistoa.