Mitä on Legal Design?

Muotoilija Emma Hertzberg kehittää parempia julksiia palveluita legal designin keinoin. Kuva: Hannakaisa Pekkala.
Muotoilija Emma Hertzberg haluaa kehittää parempia julkisia palveluita legal designin keinoin. Kuva: Hannakaisa Pekkala.

Muotoilija Emma Hertzberg on legal design -palveluja tarjoavan Observ Agencyn perustaja ja luova johtaja. Kysyimme Hertzbergiltä, mitä on Legal Design?

”Legal design tuo muotoilun ajattelumallit ja prosessit juridiikkaan. Legal designin tavoitteena on kehittää parempia juridisia palveluita ja tuotteita sekä lisätä oikeuden saavutettavuutta. Tarvekartoitus, käyttäjätutkimus ja iteroiva työskentely yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa ovat legal designin keskiössä.

Ihmiset ovat päivittäin tekemisissä lainsäädännön kanssa, usein tiedostamattaan. Hyviä esimerkkejä ovat tienviitat, jotka kieltävät ajamasta yli 40 kilometrin tuntivauhtia ja verkkosivuston tietosuojaseloste, joka tukkii puolet puhelimen näytöstä ja pyytää vahvistusta tuskallisen pitkään selosteeseen. Yritystoiminnassa lainsäädäntö on vahvasti läsnä esimerkiksi markkinoinnissa ja työntekijöitä palkattaessa. On yrityksen etu, että asianomaiset tiimit osaavat toimia oikein näissä tilanteissa. Mikään ei estä viestimästä lakeja ymmärrettävämmin ja kehittämästä parempaa juridista käyttöliittymää.

Legal design on muotoilijalle väylä kehittää yritystoimintaa ja yhteiskuntaa.

Perinteisesti juristit ovat kehittäneet juridisia tuotteita ja palveluita toisille juristeille. Käyttökokemusta ei ole tarvinnut huomioida, kun kaikki ovat puhuneet samaa kieltä. Kaikille muille oikeusjärjestelmässä navigoiminen on hidasta ja epävarmaa. Virheitä syntyy, jos ei ymmärrä lukemaansa tai ei uskalla kysyä. Juridisen tiedon on oltava oikein, mutta jos tietoa ei ymmärretä tai osata hyödyntää, palveleeko se tarkoitustaan? Juridiikka voi olla ymmärrettävää ja käyttäjälähtöistä, mutta se vaatii uusia toimintatapoja ja uutta ajattelua.

Legal design on muotoilijalle väylä kehittää yritystoimintaa ja yhteiskuntaa. Muotoilijan rooli on aina ollut kehittää yhteiskuntaa toimivammaksi tasavertaisesti kaikille. Meille kehittyy jo opiskeluaikana kyky hahmottaa laajoja monisyisiä kokonaisuuksia, ja ymmärtää ihmisten sekä organisaatioiden erilaisia tarpeita. Olemme erinomaisia osallistamaan sidosryhmiä ja testaamaan ratkaisuja nopeasti havainnollistavien prototyyppien avulla. Testaaminen vähentää riskejä ja varmistaa lopputuloksen käytettävyyden ja soveltuvuuden.”