Miten teen hyvän portfolion?

Portfoliota eli työnäytekansiota käytetään erityisesti työnhaussa, mutta myös muissa tilanteissa esittelemään omaa luovaa osaamistaan. Portfoliolla tuodaan esiin ammatillinen erityisosaaminen visuaalisessa muodossa. Hyvällä portfoliolla erotutaan joukosta ja tehdään lukijaan vaikutus. Ornamon muotoilun asiantuntija Petra Ilonen kertoo webinaarissa miten omaa luovaa työtä esittelevää työnäytekansiota kannattaa alkaa rakentaa, ja miten omaa osaamista voi parhaiten tuoda esiin. Webinaarin lopussa on aikaa kysymyksille ja keskustelulle.