Muotoilija, missä arvoketjun vaiheessa työskentelet?

Ornamo arvoketju muotoilu kysely

Arvoketjutyössä otamme yhdessä selvää, minkälaisissa rooleissa ja tehtävissä muotoilijat tänä päivänä työskentelevät.

Muotoilutyötä tehdään monilla eri aloilla: aina materiaalikehityksestä tuotekehitykseen, jakeluun ja brändäykseen, kiertotalouden ratkaisuista kuluttajaliiketoimintaan. Muotoilijoiden arvoketjutyössä selvitämme yhdessä muotoilijoiden kanssa, minkälaisissa rooleissa ja minkä haasteiden parissa muotoilijat tänä päivänä tekevät töitä.

Tule mukaan luomaan kokonaiskuvaa muotoilualasta! Lisää oma työnimikkeesi ja lyhyt kuvaus työtehtävistäsi ranskalaisin viivoin Padlet-pohjalle. Valitse itsellesi sopivin vaihe, jossa koet työssäsi vaikuttavan eniten. Jos et löydä mielestäsi oikeaa paikkaa valmiista otsikoista, lisää työtehtäväsi otsikon ”Muu” alle.

Olemme koonneet muotoilijoiden arvoketjun työpohjaan muotoilijoiden työnimikkeitä ja -tehtäviä usealta eri toimialoilta. Alustalle sijoitetut työtehtävät on koottu Designduunit -palvelun työpaikkailmoituksista.

Mikä arvoketju?

Yksinkertaisimmillaan arvoketjulla tarkoitetaan kuvausta raaka-aineen vaiheittaista jalostumista valmiiksi tuotteeksi markkinoille. Arvoketju koostuu useista osa-alueista aina alkutuotannosta valmistavaan teollisuuteen ja jakeluun ja palveluiden suunnitteluun aina materiaalien, tuotteiden ja tilojen uudelleenkierron erilaisiin vaiheisiin.

Muotoilijat työskentelevät mm. mm. materiaalikehityksen ja tutkimuksen parissa, tuotesuunnittelun ja tuotekehityksen tehtävissä designteollisuudessa tai muotoilupalvelua tarjoavissa yrityksissä, tila- ja palveluiden suunnittelun tai brändäyksen parissa.

Muotoilijoiden arvoketjukuvassa ei siten ole kyse yhdestä alasta, vaan tarkoituksena on kartoittaa muotoilutyön erilaisia tehtäviä ja rooleja monilla eri toimialoilla arvoketjun eri vaiheissa.