Muotoiluyritys – kerro mitä kuuluu!

Ole mukana rakentamassa kuvaa siitä, miltä muotoiluala näyttää vuonna 2024! Tänä vuonna erityisteemoina ovat vastuullisuus ja julkiset hankinnat. Ornamon vuosittainen yrityskysely selvittää muotoilualan suhdanteita ja kasvunäkymiä.

Ornamon vuosittainen Yrityskysely ‘24 on taas käynnissä, ja se on avoin kaikille muotoiluyrityksille. Tänä vuonna kyselyn teema on julkiset hankinnat sekä vastuullisuus. Osallistu kyselyyn ja auta meitä tunnistamaan muotoilun nykykentän näkymät, haasteet ja arvo. 

Kartoitamme lisäksi tuttuun tapaan muotoilualan yritysten suhdanne- ja kasvunäkymiä sekä palveluiden ja tuotteiden kysyntää. Kyselyllä on merkittävä rooli muotoilualan monipuolisuuden sekä merkittävyyden kuvaamisessa. Sen avulla voimme kertoa nykymuotoilun monipuolisesta kentästä myös päättäjille ja alan vaikuttajille.

Vastaamalla tähän kyselyyn olet mukana rakentamassa kokonaiskuvaa muotoilualasta ja siitä, miltä alan lähitulevaisuuden suhdannenäkymät näyttävät muotoiluyrityksissä. Kysely sopii hyvin esimerkiksi sisustusarkkitehtuurin, teollisen muotoilun, kaupunkimuotoilun, liikkeenjohdon konsultoinnin, digitaalisen muotoilun tai palvelumuotoilun yrityksille. Toivomme vastauksia myös muotoilubrändien ja taiteen yrittäjiltä (ml. freelancerit).  

Vastaa kyselyyn 23.6. mennessä! Vastaaminen vie noin 15 minuuttia, ja vastanneiden kesken arvomme 200 euron lahjakortin Finnish Design Shopiin. 

Miten kysely hyödyttää muotoiluyrityksiä?

  • Edistämme julkisten hankintojen sujuvuutta vuosien 2024–2025 aikana. Julkisten hankintojen osuudessa arvioidaan julkisiin hankintoihin osallistumisen esteitä ja muotoiluyritysten kokemuksia kilpailutuksista ja tulosten pohjalta kehitämme uusia työkaluja muotoilijoille.
  • Kyselyn avulla saamme arvokasta tietoa mm. vastuullisuuden merkityksestä eri alojen muotoiluyrityksissä sekä vastuullisuustyöhön liittyviä haasteita. Tiedon avulla kehitämme muotoiluyritysten vastuullisuusosaamista ja viestimme muotoilijoiden roolista vastuullisuustyössä.
  • Suhdannekatsauksen avulla voimme kertoa nykymuotoilun monipuolisesta kentästä myös päättäjille ja alan vaikuttajille. Kyselyllä on merkittävä rooli muotoilualan monipuolisuuden ja merkittävyyden kuvaamisessa.  
  • Kaikki kyselyn keskeiset tulokset tulevat olemaan vastaajien hyödynnettävissä, sillä muotoiluyrityksiä koskeva yhteenvetoraportti julkaistaan Ornamon verkkosivuilla alkusyksystä 2024.