Muutosturva eläkeputken tilalle 55 vuotta täyttäneille

Kuvituskuva, jossa vanhempi henkilö istuu pöydän ääressä selin kameraan päin.

Uusi muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille irtisanotuille työntekijöille otetaan käyttöön heti vuoden 2023 alusta.

Hae muutosturvaa, jos olet täyttänyt 55 vuotta ja sinut on irtisanottu 1.1.2023 tai sen jälkeen. Muutosturvaan kuuluu muutosturvaraha (noin kuukauden palkkaa vastaava kertakorvaus), oikeus koulutukseen ja tavallista pidempi työllistymisvapaa.

Voit hakea muutosturvaa, jos…

Toimi näin:

1. Ilmoittaudu TE-toimistoon 60 päivän sisällä irtisanomisesta.

Jotta voit saada muutosturvaa, ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi 60 päivän sisällä irtisanomisestasi. TE-toimisto tutkii, oletko oikeutettu muutosturvaan, ja ilmoittaa sinulle päätöksestä. Irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu. Jos irtisanomisaika on pitkä, TE-toimistoon on siis ilmoittauduttava jo ennen työttömyyden alkua.

2. Hae muutosturvarahaa työttömyyskassastasi tai Kelasta

Muutosturvaraha vastaa suuruudeltaan noin kuukauden palkkaa. Hae muutosturvarahaa omasta työttömyyskassastasi viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työsuhteen päättymisestä. Jos et kuulu työttömyyskassaan, hae muutosturvarahaa Kelasta.

Voit saada muutosturvarahan työttömyyskassasta, vaikka jäsenyytesi kassassa olisi alkanut vasta juuri ennen irtisanomista, etkä olisi ollut jäsen riittävän kauan saadaksesi ansiopäivärahaa.

Muutosturvarahan saaminen ei vaikuta työttömyysturvaan tai muihin etuuksiin lukuun ottamatta toimeentulotukea. Muutosturvarahan maksaminen ei edellytä, että työttömyys olisi alkanut, vaan sitä voidaan maksaa jo irtisanomisaikana. Jos työllistyt sinut irtisanoneelle työnantajalle heti uudelleen, muutosturvaraha voidaan joutua perimään takaisin.

Huomioi se, että jos työsuhteen päättymisestä on irtisanomisen jälkeen tehty vielä sopimus, tämä voi estää muutosturvarahan saamisen.

3. Hae muutosturvakoulutukseen TE-toimiston kautta

Voit hakea muutosturvakoulutukseen TE-toimiston kautta. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Koulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-keskus, ja se voi kestää enintään 6 kuukautta.

Pidempi palkallinen työllistymisvapaa

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille kuuluva palkallinen työllistymisvapaa on muutosturvakokonaisuuden piiriin kuuluvilla 5 päivää tavallista pidempi.

Palkansaajan työttömyysturvaan muutoksia vuodenvaihteessa

Vuoden 2023 alussa voimaan tulevan lakimuutoksen myötä mahdollisuus työttömyysturvan lisäpäiviin on poistumassa asteittain syntymävuoden mukaan. Lue lisää täällä!