Näin osoitat taiteellisen työn menojen verovähennyskelpoisuuden  

Verottajan lisäselvityspyynnöt vuoden 2018 veroilmoituksiin ovat aiheuttaneet huolta Ornamon taiteilijajäsenistön keskuudessa. Monet taiteilijajäsenistämme saavat tuloa myös muusta kuin taiteellisesta työstä, esimerkiksi opetustyöstä. Tällainen ammatillinen tilanne saattaa aiheuttaa ristiriitaisia tulkintoja verottajan silmissä, joka saattaa katsoa taiteellisen toiminnan olevan harrastustoimintaan rinnastettavaa.

Tulkintaan voi vaikuttaa erityisesti se, jos taiteellisesta työstä saadut tulot ovat olleet vähäisiä. Monesti samaan aikaan materiaalikulut voivat olla suuret. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää osoittaa oman taiteellisen toiminnan ammattimaisuus sekä viitata korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun sekä verohallinnon syventävään vero-ohjeeseen. Nämä puoltavat taiteilijan oikeutta vähentää taiteellisen toiminnan kuluja henkilöverotuksessa taiteilijan muista tuloista.

Hyvä taiteilijajäsenemme, jos olet saanut verottajalta lisäselvityspyynnön koskien taiteellisen toiminnan tuloverotusta, alla ohjeet vastaamiseksi:

Ohjeet koskevat tilannetta, jossa taiteilija pyrkii saamaan taiteellisen toiminnan menot vähennetyksi henkilöverotuksessa tulonhankkimiskuluna.

1. Muista vastata kuulemispyynnössä todetussa määräajassa ja muutoinkin kirjeessä annettujen ohjeiden mukaan.

2. Perustelut: kerro lisätietoja tilanteestasi selkeästi ja pyri niillä osoittamaan, että toimit ”säännöllisesti ja ammattimaisesti” jollakin taiteen alalla; korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun KHO 2009:106 nojalla osoituksia säännöllisestä ja ammattimaisesta toiminnasta jollakin taiteen alalla ovat: a) taiteellinen koulutus b) ammattitaiteilijoille tarkoitettujen järjestöjen jäsenyydet sekä c) monivuotinen taiteellinen toiminta (mm. taiteellisten töiden luominen ja laaja näyttelytoiminta). Voit lisäksi viitata myös verohallinnon syventävään ohjeeseen koskien harrastustoiminnan ja muun tulonhankkimistoiminnan rajanvetoa (diaarinumero VH/417/00.01.00/2019).

3. Vaatimus: totea, että antamiesi perusteluiden nojalla taiteellisen toiminnan menot tulisi saada vähentää henkilöverotuksessa muista tuloistasi luonnollisina vähennyksinä.

4. Varmistukset: jos jokin kuulemispyynnössä on sisällöltään epäselvää, voi olla hyvä ajatus soittaa suoraan kirjeessä nimetylle, asiaasi käsittelevälle verosihteerille. Voit samalla kertoa jo etukäteen em. perusteista, mikä saattaa parhaassa tapauksessa nopeuttaa asiasi käsittelyä. Voit epäselvissä tilanteissa ottaa yhteyttä myös Ornamon jäsenten lakineuvontaan. Palvelu on avoinna koko kesän maanantaisin ja torstaisin klo 9–17, puh. 043 2112 723.

teksti: Jussi Ilvonen