Näyttelypalkkio vahvistaa koko taiteen kenttää – Ornamo, Suomen Taiteilijaseura ja Suomen museoliitto haluavat vakiinnuttaa tuen

Keramiikka tilassa -näyttely Designmuseolla vuonna 2015.
Keramiikka tilassa -näyttely Designmuseolla vuonna 2015. Kuva: Rauno Träskelin

Ornamon, Suomen Taiteilijaseuran ja Suomen museoliiton tavoitteena on vakiinnuttaa Suomeen näyttelypalkkiomalli. Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus museonäyttelyn eteen tehdystä työstä. Järjestöt esittävät, että näyttelypalkkiomääräraha vakinaistetaan valtion talousarviossa pysyväksi osaksi taiteen rahoitusta. 

Ornamo, Suomen Taiteilijaseura ja Suomen museoliitto esittelivät näyttelypalkkiomallia valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston kuulemisessa marraskuun alussa. Järjestöt korostavat, että näyttelypalkkion vaikutukset ovat merkittäviä. Se parantaa kuvataiteilijan toimeentuloa ja työllistymistä omassa työssään ja vahvistaa museoiden taloutta. Taiteilija voi osallistua laajemmin näyttelyn tuotantoon ja tuottaa parempia näyttelysisältöjä museoille. Näyttelypalkkio edistää myös laajemmin kuvataiteen alan yhtenäisiä sopimus- ja korvauskäytäntöjä.

”Näyttelypalkkion ansiosta myös pienet maakunnalliset museot ovat voineet maksaa näyttelypalkkioita taiteilijoille. Se mahdollistaa, että nykytaidetta voidaan esitellä monipuolisesti myös muissa kuin suurimpien kaupunkien museoissa. Samalla taiteilijoiden toimeentulo kohenee ympäri maata”, sanoo Ornamon asiantuntija Anna Rikkinen.

Ornamo, Suomen Taiteilijaseura ja Suomen museoliitto esittävät, että palkkiojärjestelmän edistämiseksi on perustettava taiteilijoiden, museokentän ja valtion edustajien työryhmä. Se valmistelee palkkiojärjestelmän, jotta se voidaan vakinaistaa 2022 vuoden alusta. Vuoden 2021 osalta esitetään lisärahoituksen myöntämistä, jotta hyvin toimiva käytäntö ei katkea.

Opetus- ja kulttuuriministeriön näyttelypalkkiokokeilussa tukea myönnettiin 660 000 € vuosina 2017–2019. Kokeilusta tehty arviointiraportti suosittelee tukimallin vakinaistamista, mitä kannattavat sekä taiteilija- että museokenttä.