Neuvottele oikein sinulle kuuluva palkka

Kaksi ihmistä kättelee neuvottelutilanteessa kahvipöydän ääressä

Onnistuneet palkkaneuvottelut vaativat huolellisen valmistautumisen ja niihin pätevät samat periaatteet kuin neuvotteluihin yleensä.

Valmistautuminen

Palkkaneuvotteluissa tähdätään aina molempia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen, joten omien argumenttien perusteellisen pohjustuksen lisäksi myös työnantajan perusteluja on syytä kuunnella. Ennen työnantajan kohtaamista on kuitenkin selvitettävä itselleen, mikä on yrityksen palkkapolitiikka- ja taso, sekä millaiset ovat alan palkkatilastot ja -suositukset.

Oma henkilökohtainen tilanne kannattaa käydä myös Ornamon lakimiehen kanssa läpi. Lakimies auttaa vertaamaan omaa koulutustaustaa, työnkuvaa ja alan kokemusvuosia verrokkiryhmiin. Myös yrityksen ylityöpolitiikka kannattaa selvittää etukäteen.

Usein työnantaja perustelee matalampaa lähtöpalkkaa sillä, että työntekijä vielä kouluttautuu työhönsä. Tähänkin on kuitenkin olemassa aikaraja. Työnantajan kanssa on solmittava selvät pelisäännöt siitä, milloin intensiivinen koulutusvaihe on ohi.

Mieti, onko osaamisesi karttunut, vastuullisuus lisääntynyt ja tuloksellisuutesi parantunut.

Tämän mietittyäsi pyri kertomaan konkreettisesti ja selkeästi, kuinka olet kehittynyt työssäsi.

Neuvottelu

Kuuntele työnantajan vasta-argumentteja ja kysele tarvittaessa tarkennuksia. Arvioi huolella, missä kohdissa näkemyksenne eroavat ja pohdi, voisiko kompromissi niissä olla saavutettavissa.

Palkkaneuvotteluissa kannattaa painottaa omien vastuiden lisääntymistä ja työnkuvan muuttumista. Jos työ on muuttunut aikaisempaa itsenäisemmäksi, on tämä syytä nostaa keskusteluun. Tuo myös esiin vuorovaikutustekijät, työ- määrä, kiire ja joustavuutesi. Korosta taitoja, joista organisaatio hyötyy. Lopputulos tulee kirjata tai todeta niin selvästi, ettei kumpikaan osapuoli jää siitä epätietoiseksi.

Jälkilöylyt

Saavutitko pakkaneuvotteluissa tavoitteesi? Jos näin ei käynyt, mikä oli syynä siihen? Jälkikäteen kannattaa muistella, mitä näkökohtia työnantaja painotti ja oliko käsityksissänne paljon eroavaisuuksia. Säilytä neuvotteluihin tekemäsi muistiinpanot seuraavaa kertaa silmällä pitäen.

Vastaako palkkasi alan yleistä keskiarvoa? Ornamon jäsenenä saat yksityiskohtaisempaa tietoa alan palkoista työelämän tietopankista, joka löytyy Ornamon jäsenpalvelusivuilta. Palkka-asioissa neuvoo myös Ornamon lakimies Jussi Ilvonen.

Lähteet: Ekonomit, Akava ja Ornamon lakimies Iiris Adenius
Teksti: Jenna Heino