Miten nuori muotoilija voi parantaa mahdollisuuksiaan löytää yhteistyökumppaneita?

Yuong Finnish Designersin perustajat
Young Finnish Design®:n perustajat Heidi Maria Huovinen (vas) ja Elisa Luoto (oik) Piiroisen metallitehtaalla. Kuva: Esa Kapila

Tarina on tuttu: nuori muotoilija kouluttautuu muotoilijan ammattia varten, kehittää omaa suunnitteluaan, esittelee osaamistaan valmistajille messuilla tai sieltä saaduille kontakteille sähköisesti. Tämä ei kuitenkaan suurimmassa osassa tapauksista tuota haluttua lopputulosta, eli sitä, että muotoilija saisi edistettyä omaa suunnittelua valmistukseen ja markkinoille.

Mistä sitten kiikastaa ja miksi uutta muotoilua ei edisty valmistukseen ja kauppojen hyllyille? Kyse on mahdollisesti siitä, etteivät nuoret muotoilijat ole tarpeeksi perehtyneitä omiin asiakkaisiinsa, eli valmistajiin. Syitä sille, miksi yhteistyötä valmistajan ja muotoilijan välillä ei synny on varmasti useita.

Me Young Finnish Design:lla yhdistämme valmistajia ja muotoilijoita parantaaksemme nuorten muotoilijoiden työllistymismahdollisuuksia, ja rakennamme siltaa näiden kahden alan välillä yhteistyön synnyttämiseksi. Lisäksi, YFD:n toinen perustajajäsen Heidi Maria Huovinen on opinnäytetyössään ‘Suomalaisen muotoilun vierivä kivi ei sammaloidu’ perehtynyt aiheeseen eritoten nuoren muotoilijan näkökulmasta. Alla kerromme Young Finnish Designilla tehdyn työn ja tutkimuksen kautta kertyneistä huomioista, mutta syitä yhteistyön estymiselle on varmasti vielä paljon enemmän.

Yksi syy sille, miksi tuoteideat eivät edisty kauppojen hyllyille on mm. se, että muotoilija esittelee yrityksille omia tuoteideoita, jotka eivät sovellu yrityksen omaan valikoimaan. Toinen syy voi olla esimerkiksi se, ettei yritys ole juuri sillä hetkellä hankkimassa uutta suunnittelua yritykseensä ja siten ajankohta on väärä. Tässä tapauksessa muotoilija voisi tiedustella valmistajalta, milloin hänen kannattaisi olla uudelleen yhteydessä valmistajaan.

Valmistajat toimivat hyvin eri tavoin. Pienemmissä putiikeissa valmistaja saattaa toimia myös suunnittelijana ja siten yrityksellä ei joko ole tarvetta suunnittelijalle, tai suunnittelijan työtä varten ei ole resursseja. Valmistajalla tulisi olla myös halu ja energia lähteä tekemään jotain uutta. Mikäli valmistaja haluaa toimia kuten hän on toiminut jo viimeiset 50 vuotta, niin muotoilijan on melko vaikea perustella syitä sille, miksi valmistajan tulisi lähteä uudistamaan valikoimaansa.

Kaiken A ja O on, että neuvottelu yhteistyön suhteen etenee ja molemmat osapuolet kuuntelevat ja ymmärtävät toisiaan.

Merkittävä syy yhteistyön syntymisen estymiseksi liittyy sopimuksiin. Sopimusten teko muotoilijan ja valmistajan välillä saattaa venyä, muotoilija ei välttämättä osaa hinnoitella työtään tai valmistaja tekee vastatarjouksen, jonka jälkeen muotoilija kokee neuvottelun epämukavaksi ja keskustelut eivät siitä syystä etene. Muotoilijan tulisi tässä tilanteessa pyrkiä aktiivisesti jatkamaan neuvottelua ja keskustelua valmistajan kanssa ja ottaa huomioon omien toiveidensa lisäksi myös valmistajan panostukset tuoteidean eteen. Kaiken A ja O on, että neuvottelu yhteistyön suhteen etenee ja molemmat osapuolet kuuntelevat ja ymmärtävät toisiaan.

Me uskomme, että jokainen haaste on tehty ratkaistavaksi. Pääasia on, että muotoilija ryhtyy tuumasta toimeen ja alkaa edistämään uraansa NYT. Me ehdotammekin, että muotoilija tutustuisi huolellisesti asiakkaisiinsa. Muotoilija voisi ottaa esimerkiksi selvää siitä, ketkä yrityksen avainhenkilöt ovat, jotka vastaavat yrityksen mallistosta ja sen uudistamisesta ja milloin yrityksellä on tarve uudelle suunnittelulle. Näillä olisi hyvä lähteä liikkeelle. Yhteistyökumppaneilla on hyvin merkittävä rooli nuoren muotoilijan urakehityksessä ja vain yhteistyöllä voidaan luoda lisää mahdollisuuksia uudelle suomalaiselle muotoilulle.


Muotoilijoilta Muotoilijoille, 

Heidi Maria Huovinen & Elisa Luoto
Young Finnish Designin perustajat ja muotoilijat 

P.S. Pidämme Ornamon jäsenille verkkokoulutuksen torstaina 15.4.2021 klo 16-17.30. Blogin alta löydät tapahtumatiedot ja ilmoittautumislomakkeen!

Etkö ole Ornamon jäsen? Lisätietoa Ornamon jäsenyydestä.