Oliko Leonardo Da Vinci insinööri vai taiteilija?

Muotoilun taloudellinen merkitys kasvaa jatkuvasti. Yritysten tulisi hyödyntää muotoilua useissa eri toiminnoissa siten, että muotoilun käytön vaikutukset näkyisivät tuotteiden ja palvelujen parempana asiakaskokemuksena ja käytettävyytenä. On selvää, että muotoiluosaamisella voidaan nostaa tuotteen tai palvelun haluttavuutta asiakkaiden silmissä.

Ruotsalaisen SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) tutkimushankkeen mukaan muotoiluun jatkuvasti investoineiden yritysten tuottavuus oli yli 50% korkeampi kuin yritysten, jotka eivät olleet investoineet muotoiluun.

On todistettu, että muotoilu parantaa yritysten kilpailukykyä ennen kaikkea silloin, kun sitä hyödynnetään yrityksen strategisella tasolla. On myös tutkittu, että muotoilulla on vahva suhde innovaatiotoimintaan ja kansainvälistymiseen.

Taidekasvatus monen menestystekijän taustalla

2000 vuotta sitten roomalainen arkkitehti-insinööri Vitruvius kirjoitti kirjan rakentamisesta (De architectura libri decem). Aikoinaan kirjalla oli valtava merkitys rakentamisessa ja arkkitehtuurissa. Monet renessanssiajan mestarit kuten Da Vinci  ja  Rafaello käyttivät Vitruviusta oppi-isänään.

Vitruviuksen keskeinen sanoma oli, että rakennuksen on oltava käyttökelpoinen, kestävä ja kaunis. Aikoinaan arkkitehdin työ kattoi myös nykyään rakennusinsinöörin työksi luettavan työkentän.

Pantheon

Pantheon on maailman suurin raudoittamaton betoniholvi. Se on kestänyt käyttöä ja aikaa jo 1900 vuoden ajan.

Minä väitän

Liian usein Suomessa mennään teknologia edellä, vaikka nykyisin tulisi edetä käytettävyyden ehdoilla.

Suunnittelun tulisi lähteä käyttäjän tarpeista ottaen huomioon käyttöympäristön sekä ulkonäön ja noudattaen kestävyyden periaatetta. Aivan kuten Vitruvius 2000 vuotta sitten opetti.

Havaintojeni mukaan monen suomalaisen kansainvälisesti menestyvän teknologiayrityksen omistajalla tai perustajalla on ollut läheinen suhde taiteeseen ja kulttuuriin. Näistä esimerkkeinä vaikka Genelec, Neles tai Planmeca. Panostamalla taiteeseen ja kulttuuriin esimerkiksi lisäämällä näitä oppiaineita perus- ja yliopistokoulutukseen, luomme ymmärrystä sekä pohjan uusiin tulevaisuuden kansainvälisiin menestystarinoihin.

Muotoilulla menestykseen

Selvitysten mukaan suomalaiset yritykset näkevät esteenä laajemmalle muotoiluosaamisen hyödyntämiselle puutteellisen vuoropuhelun muotoilijoiden ja liikejohdon välillä. Tällä hetkellä on olemassa vain foorumeita, joissa muotoilijat keskustelevat keskenään, jolloin asian laajempi ymmärrys jää toteutumatta. Tätä tyhjiötä täyttämään SKIY järjestää Muotoilulla menestykseen -seminaarin, joka on osa – Helsinki Design Week-tapahtumaa. Seminaari järjestetään 10. päivä syyskuuta ja paikkana on  Aalto Design Factory.

Tilaisuus ei ole tarkoitettu vain muotoilijoille vaan kaikille, jotka ovat tekemisissä tuotteen ja asiakkaan kanssa!

Lisätietoa ja ilmoittautuminen löytyy täältä: https://www.helsinkidesignweek.com/fi/events/muotoilulla-menestykseen/.

Kirjoittaja Kai Mäenpää on työssä Planmeca Oy:llä operatiivisena laatujohtajana. Tämän lisäksi hän on SKIY johtokunnan puheenjohtaja.