Ornamo-säätiön apurahoilla tuetaan arvokasta elämää edistäviä avauksia

Muotoilija, sisustusarkkitehti Tapio Anttila sai Ornamo-säätiön apurahan vientikuvaston toteuttamista varten.
Muotoilija, sisustusarkkitehti Tapio Anttila sai Ornamo-säätiön apurahan vientikuvaston toteuttamista varten.

Vuonna 2019 jaettavien Ornamo-säätiön apurahojen tavoitteena on tukea ja tuoda esiin muotoilijoiden ja taiteilijoiden panos arvokaan elämän rakentamisessa.

Hakemuksia vuoden 2019 hakuun tuli yhteensä 48. Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n ja SIO:n hallitukset sekä Ornamon stipenditoimikunta arvioivat hakemukset ja antoivat ehdotuksensa Ornamo-säätiön hallitukselle, joka päätti apurahansaajat stipenditoimikunnan ehdotusten pohjalta. Stipenditoimikuntaan kuuluivat Sari Anttonen, Clarice Finell, Jouni Kivelä ja Outi Martikainen.  Stipenditoimikunnan mukaan apurahan saajien projekteissa toteutuivat parhaiten paremman arjen, ilmastonmuutoksen, ikääntymisen ja arvokkaan elämän edistämisen teemat.

Vuoden 2020 apurahahaku julkistetaan tammikuussa.

Vienti-kuvasto

Maija Taimin rahaston 3 500 euron apurahan sisustusarkkitehdit SIO ry:n jäsenelle sai sisustusarkkitehti, muotoilija Tapio Anttila. Ornamosäätiön apurahalla painatetaan Tapio Anttila Collection -huonekalumallistosta korkeatasoinen kuvasto vientiä varten.

”Mallisto ja toimintatapa Suomessa on osoittautunut toimivaksi. Seuraava vaihe on skaalata toimintatapa vientiin sopivaksi.” – Tapio Anttila

Ekologisia kenkiä

Yleisrahaston 1 000 euroa apurahan sai muotoilija Saara Kinnunen Vuolas-jalkinehankkeen kehittelyyn. Vuolas Circular Design valmistaa koruja ja asusteita kierrätysmateriaaleista. Ornamo-säätiön apurahalla Vuolas lähtee kehittämään kiertotaloushenkistä jalkinemallia.

”Projektin tarkoituksena on luoda kenkä, joka on yhtä aikaa kotimainen, ergonominen, kaunis, ekologinen, korjattavissa ja kierrätettävä.” – Saara Kinnunen

Banaanikoruja

Yleisrahasto 1 000 euron apurahan sai Ritva Kara banaanikorujen jatkokehittelyyn. KaranBa -korumalliston korut ovat kannanottoja ilmastonmuutokseen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja estetiikkaan. Kokeellinen ja materiaalilähtöinen muotoiluprosessi edistää vastuullista kuluttamista.

”Kuivattu banaani on upea ja ekologinen materiaali. Olen yhdistänyt koruihin lehtihopeaa ja -kultaa, jotka muuttavat banaanin symbolista ja esteettistä arvoa.” – Ritva Kara

Taidetta unelmista

Eva Taimin rahaston 3 500 euron apurahan Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenelle sai muotoilija, kuvittaja Anu Saari. Unelmia|Daydreams -projektissa Saari kuvittaa ihmisten unelmia serigrafiatöissään. Ensimmäinen Unelmia|Daydreams -näyttely järjestettiin Tokiossa vuonna 2018. Seuraava tulee Helsinkiin vuonna 2020.

”Unelmat ovat työkalu. Ne voivat ohjata elämässä uusiin suuntiin ja auttaa määrittämään ihmisen identiteettiä. Unelman määrittely voi olla merkittävä askel arvokkaan elämän rakentamisessa.” – Anu Saari

Työpaja-konsepti

Mirja Tissarin rahaston 3 000 euron apurahan Tekstiilitaiteiljat TEXO ry:n jäsenelle sai tekstiilitaiteilija Sanna Majander. Majander toteuttaa apurahalla työpajakonseptin kehitysvammaisten hoitokotiin. Tavoitteena on luoda aisteihin perustuva toimintahetki, jossa vammaiset voivat turvallisessa ilmapiirissä kokea visuaalisia ja kehollisia tuntemuksia ja virikkeitä.

”Virikkeellinen ympäristö rohkaisee tutkimaan ja kokeilemaan sekä saamaan kokemuksia omasta kehosta ja sen rajoista.” – Sanna Majander

Osallistava taidehanke

Yleisrahaston 1 000 euron apurahan sai taidemaalari Elina Liikanen yhteisölliseen taidehankkeeseen. Meidän maalaus -hanke rakentaa yhteistyötä vanhusten palvelukodin asukkaiden ja henkilökunnan sekä alueella työskentelevän taidemaalarin tai käsityöläisen kesken.

”Hankkeen tarkoitus on tuottaa virkistystä ja mielekästä sisältöä asukkaiden elämään laitoksessa.” – Elina Liikanen

Tutkimus vegaanisesta muotoilusta

Yleisrahaston 1 000 euron apurahan sai muotoilija Topi Mäkinen ”Häh, vegaanista muotoilua?” -tutkimusta varten. Tutkimuksessa selvitetään vegaanisen muotoilun tilaa ja mahdollisuuksia Suomessa. Veganismi on nousemassa marginaali-ilmiöstä yhä laajempaa kuluttajajoukkoa puhuttelevaksi suuntaukseksi.

”Muotoilusta puhuttaessa on menossa mielenkiintoinen pioneerivaihe, jossa kehitetään jatkuvasti uusia vegaanisia materiaaleja.” – Topi Mäkinen

Keramiikkanäyttely

Yleisrahaston 1 000 euron apurahan sai keraamikko Karin Widnäs Origo-vitriininäyttelyn sisällön tuotantoon. Origo-näyttely esittää keramiikassa käytettäviä raakaaineita ja työskentelymenetelmiä esimerkein.

”Vitriinin seinälle sijoitetaan informatiiviset selostukset, jotka kertovat sekä kirjallisesti että piirroksin keramiikan keskeisimmistä raaka-aineista ja työmenetelmistä.” – Karin Widnäs

Ornamo-säätiö

Vuonna 1994 perustettu Ornamo-säätiö tukee Ornamon jäsenten työtä suunnittelun, taidekäsityön, teollisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin, vaatetussuunnittelun ja tekstiilitaiteen kentällä. Ornamo-säätiön omistukseen kuuluu useita merkittäviä muotoilualan rahastoja ja testamentteja, joiden tuotosta säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja tunnustuspalkintoja muotoilijoille, suunnittelijoille ja taiteilijoille. Säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kuusi Ornamon nimeämää henkilöä.