Ornamo-säätiön apuraha Kaisa Lahdelle – tavoitteena kehittää esteettisiä apuvälineastioita

Kaisa Lahti

Vuoden 2017 Ornamo-säätiön apuraha 2500 € on myönnetty keramiikka- ja lasialan artenomi Kaisa Lahdelle. Apuraha myönnettiin esteettisten, keraamisten apuvälineastioiden tuotekehitystyöhön ja materiaalikustannuksiin.

”Tuotekehitystyölläni pyrin tuomaan markkinoille esteettisiä sekä eri vammoihin liittyvien toimintakyvyn vajaavaisuuksien tuomien tarpeiden mukaisesti suunniteltuja astioita. Suunnittelutyössäni pyrin siihen, että tuotteiden muotoilu on perusteltua ja se vastaa asiakasryhmän tarpeisiin”, Lahti kertoo.

Ornamo-säätiön vuosittaiset apurahat myönnetään merkittäviltä muotoilijoilta perintöinä ja lahjoituksina saaduista varoista, lahjoittajien tahtoa kunnioittaen. Tänä vuonna vuorossa on Kaarina Ahon rahastosta jaettava apuraha, joka on tarkoitettu ornamolaisille keraamikoille ja keramiikkataiteilijoille.

Tekijän hakemus vakuutti sekä ehdotuksen saajasta tekevän Ornamo ry:n stipenditoimikunnan että apurahoista päätöksen tekevän Ornamo-säätiön hallituksen. Kaisa Lahti kertoi hakemuksessaan pyrkivänsä siihen, että tuotteiden muotoilu on perusteltua ja vastaa asiakasryhmän tarpeita. Lisäksi hakemus on hyvä osoitus monialaisesta yhteistyöstä ja muotoilun lähtökohdista helpottaa ja yksinkertaistaa – olla osana hyvää arkea. Projektissa on vahvasti esillä käyttäjät, heidän tarpeensa suunnittelun lähtökohtana ja yhteistyötahot, kuten Rinnekoti säätiö, toimintakeskus Nyyttipuisto, Invalidiliitto ja Neuroliiton palvelutalo Merenpisara.

Esteettisissä apuvälineastioissa yhdistyy kahden ammattialan tuoma ammattitaito ja näkemys

Lahden mukaan tarve toteuttaa omaa esteettistä näkemystään ei katoa synnynnäisen vamman, vammautumisen tai iän myötä. Esteettisillä apuvälineastioilla on mahdollisuus tukea erityistarpeisen ihmisen identiteettiä positiivisesti.

”Jokaisella tulisi olla mahdollisuus halutessaan käyttää tuotteita, jotka vastaavat omaa mieltymystä, Lahti kertoo.

Hyvin usein apuvälineet on suunniteltu vain funktionaalisiksi huomioimatta niiden ulkonäköä.

Keramiikka- ja lasialan artenomin tutkinnon suorittanut Lahti valmistuu myös toimintaterapeutiksi keväällä 2018. Lahden tavoitteena on yhdistää apuvälineastioiden kehityksessä kulttuuri- ja muotoilualan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattiosaaminen.

”Uskon vahvasti, että tuotteilleni on kysyntää yhteiskuntamme muuttuvilla ja vaativilla markkinoilla. Tuotteiden suunnittelun perusta on asiakaslähtöisyys ja se vastaa tämän hetken kysyntään. Työssäni yhdistyy vahva visio, halu tehdä tuotteita joilla on merkitys, sekä kahden ammattialan tuoma ammattitaito ja näkemys.”

Ornamo-säätiö sr. on vuodesta 1994 toiminut säätiö, jonka tarkoituksena on tukea maamme taideteollisten ja teollisten tuotteiden sekä ihmisen lähiympäristön suunnittelua. Lisäksi säätiö pyrkii edistämään toimia suomalaisen taidekäsityön, teollisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin, vaatetussuunnittelun ja tekstiilitaiteen korkean tason vaalimiseksi. Ornamo-säätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja voidakseen toimia tarkoituksensa mukaisesti ja pyrkii tulevaisuudessa toimimaan vielä aktiivisemmin yhteistyössä useampien tahojen: muiden säätiöiden ja yritysten kanssa.