Ornamo: Yritysten kustannustuen muutos helpottaa muotoiluyritysten ahdinkoa

Suunnittelijat työpöydän ääressä, pöydällä vihkoja ja suunnitelmapapereita
Kuva: Anni Koponen

Ornamo kannattaa yritysten määräaikaiseen kustannustukeen (508/2020) kaavailtuja muutoksia: yrityksen liikevaihdon minimirajan poistoa ja tukeen oikeuttavan liikevaihdon rajan alentamista 30 prosentista.

Työ- ja elinkeinoministeriöön toimittamassaan lausunnossa Ornamo toteaa, että muutokset palvelevat muotoilualan yrityksiä. Liikevaihdon minimirajan poistaminen auttaa pieniä ja mikroyrityksiä, joita muotoilualalla on runsaasti. Tilastokeskuksen alueellisen yritystoimintatilaston mukaan valtaosa muotoiluyrityksistä on yksitoimipaikkaisia yrityksiä, joista keskimäärin 70 prosenttia työllistää alle kaksi henkilöä.

”Pientä liikevaihtoa pyörittävissä yrityksissä ei ole joustovaraa palkkojen maksuissa ja oman elinkeinon ylläpitämisessä. Ornamon kyselyiden mukaan tukea tarvitaan suoraan kassavajeeseen, jota kerryttävät mm. normaalit tilakulut ja palkkakulut”, toteaa Ornamon asiantuntija Petra Ilonen.

Kustannustuen ehdoksi esitetään edelleen, että sekä toimialan että yrityksen liikevaihto on laskenut merkittävästi. Edellisellä tukikierroksella esim. sisustusarkkitehtuuria ei ollut luokiteltu toimialaksi, jonka yritykset ovat suoraan oikeutettuja hakemaan yritystukea. Kuitenkin myös sisustusarkkitehtitoimistot pystyivät hakemaan tukea, jos koronatilanne oli heikentänyt taloudellista tilannetta erityisen vakavasti.

Ornamo muistuttaa, että muotoilu on vahvasti jälkisuhdanteinen ala, jolla talouden heilahtelut vaikuttavat viiveellä. Tämä on erityisen tyypillistä sisustusarkkitehtuurissa, joka on pitkälti sidoksissa rakentamisen sekä ravintola- ja hotellialan suhdannekehitykseen. Ornamon suhdannekysely ja aiemmat koronapandemiaa koskevat kyselyt osoittavat selvästi, että toimeksiantojen sekä tilausten määrän ennakoidaan kasvavan merkittävästi syksystä 2020 lähtien. Tämä tulee ottaa huomioon, kun määritellään toimialoja, joiden yritykset voivat hakea kustannustukea.

Yritysten kustannustuki auttaa yrityksiä selviämään kiinteistä kustannuksista ja palkkamenoista. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan seuraava rahoitushaku pyritään avaamaan joulukuun lopussa.