Esittelyssä ornamolaiset kuntavaaliehdokkaat: Annaleena Lahtinen, Kerava

Annaleena Lahtinen

Kuntavaalit ovat mahdollisuus muotoilla parempaa tulevaisuutta – annathan äänesi huhtikuun vaaleissa! Esittelemme ornamolaiset kuntavaaliehdokkaat ympäri Suomea.

Annaleena Lahtinen

Koulutus: Taiteen maisteri

Paikkakunta: Kerava

Ornamon jäsen vuodesta: 2011

Puolue: Kokoomus

Ehdokasnumero: 27

Työtehtävä: Lehtori AMK

Verkossa: ei omia sivuja

Facebook: Annaleena Lahtinen Keravan Kokoomus

Instagram: annaleenalahtinen

Miten kehittäisit kotikuntaasi muotoilun keinoin?

Uskon, että Keravan vuosikymmeniä kestäneen kyseenalaisen maineen voisi kääntää positiivisemmaksi juuri muotoilun ja arkkitehtuurin keinoin. Haluan olla mukana kehittämässä tulevaisuuden Keravaa: kaupunkikuvaa ja rakentamista kestäviä periaatteita kunnioittaen. Arkkitehtuuri ja kaupunkitilojen synnyttämät kokemukset luovat myös hyvinvointia. Nostamalla Keravan profiilia kotikaupunkimme houkuttelisi myös potentiaalisia asukkaita ja yrityksiä.

Keravan vahvuus on sen pikkukaupunkimaisuus ja pieni koko. Arjessa toimiminen on mutkatonta. Kaikki palvelut ovat lähellä ja helposti saavutettavissa. Keravalla voi harrastaa lähes mitä vain. Kerava on mielestäni yhteisöllinen kaupunki.  Nämä ovat Keravalle ominaisia piirteitä, joita tulisi vaalia ja vahvistaa.

Korkeatasoinen arkkitehtuuri sekä laadukas rakentaminen nostaisivat sekä Keravan profiilia että tekisivät kaupungista kaikille viihtyisämmän. Kerava tarvitsee tulevaisuudessa lisää ulkoiluun ja retkeilyyn innostavia kohteita ja kohtaamispaikkoja. Kehittäisin kaupungin ja luonnon yhdistämisestä Keravan vetovoimatekijän. Tulevaisuuden Kerava olisi komea ja kodikas.

Miten muotoilu edistää demokratiaa?

Ihmisen hyvä ja tasapainoinen suhde omaan ympäristöönsä on tärkeä osa hyvinvointia. Hyvä ympäristö on toimiva, turvallinen ja esteettistä mielihyvää tuottava. Hyvä ympäristö kuuluu kaikille. Esteettömässä ympäristössä kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet olla, liikkua ja hoitaa asioitaan.

Demokraattista muotoilua edistää design for all -ajattelutapa. Se huomioi ihmisten erilaisuuden. Kyse on kaikille soveltuvista kokonaisratkaisuista: tilojen, tuotteiden ja palvelujen sopivuudesta myös liikunta-, näkö-, kuulorajoitteisille. Esteetön rakennus ja toiminnot ovat selkeästi opastetut. Tiloissa on helppo ja turvallista asioida. Esteettömässä rakennuksessa on hyvä akustiikka ja toimiva kuunteluympäristö. Lisäksi siellä on valaistus ja kontrastit kunnossa.

Esteetön ympäristö helpottaa kaikkien elämää, mutta on joillekin itsenäisen elämän ja toimimisen edellytys. Tilasuunnittelussa tulisi huomioida myös eri ikäiset käyttäjät. Esimerkiksi julkisten wc-tilojen suunnittelussa tulisi huomioida lapset sijoittamalla vesihanat ja käsipaperit heidän ulottuville tai vanhuksille tarkoitettujen levähdyspaikkojen tuoleista tulisi päästä vaivatta ylös.