Ornamon uusi puheenjohtaja: Luovuus kukoistaa vain silloin, kun se on arvostettua

Ornamon hallitus 2018
Ornamon vastavalitun hallituksen jäseniä Ornamon syyskokouksessa Fiskarsissa 8.11.2018. Kuvassa vasemmalta oikealle Mari Siikonen, Mikko Kutvonen, Laura Isoniemi, puheenjohtaja Hanna-Kaisa Alanen, Merja Inki-Ihamäki, Niko Räty ja Kristian Keinänen. Kuva: Lasse Lecklin.

Hanna-Kaisa Alasesta Ornamon uusi puheenjohtaja

Hanna-Kaisa Alanen on Ornamon uusi puheenjohtaja. Hänet äänestettiin luottamustehtävään Ornamon syyskokouksessa 8.11.2018 Fiskarsin tiloissa Helsingissä. Alanen aloittaa uudessa tehtävässään vuoden 2019 alussa.

Hanna-Kaisa Alasella on yli 20-vuotinen kokemus tuote- ja konseptisuunnittelijana sekä hyvä ymmärrys yhteistyöstä eri valmistajien kanssa ympäri maailmaa. Lisäksi Alanen on tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnassa, pääaineenaan kognitiotiede.

– Minulle muotoilussa on kyse siihen liittyvästä luovasta ajattelusta, innovoinnista ja näkemyksestä, jonka pohjalta voidaan jalostaa niin materiaalisia kuin immateriaalisia tuotteita, palveluja, systeemejä, konsepteja tai brändejä, mikä tietenkin vaatii ammattitaitoa ja kykyä tehdä monialaista yhteistyötä, Alanen sanoo.

– Ajattelen, että tässä mielessä muotoilu pitää sisällään voimakkaan sysäyksen eteenpäin ja toivon, että maassamme todella panostetaan korkean jalostusasteen tuotteisiin ja palveluihin sekä esimerkiksi rakennettuun ympäristöön. Muotoilu tuo arvonluontia. Siksi haluan erityisesti puhua sen puolesta, että pärjätäksemme muuttuvassa maailmassa, tulee tarjota ympäristö, jossa luovia ajatuksia ja tunteita ei tukahduteta – yleensä luovuus kukoistaa vain silloin, kun se on arvostettua.

Alanen kannattaa laaja-alaista keskustelua ja eri alojen ammattilaisten törmäyttämistä keskenään niin muotoilualan sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

– Ornamon nykyinen hallitus on ottanut vahvasti mukaan uudet muotoilun alat, jotka pyrkivät löytämään uusia, innovatiivisia ratkaisuja esimerkiksi digitaalisuuden haasteisiin. Tulevana kautena edessä on muun muassa keskustelua muotoilualan koulutuksen kehittämisestä ja lisäksi kansainvälisyys on teema, jonka toivoin olevan mukana keskustelussa.

Muotoiluajattelusta ratkaisu digitalisaatioon

Tänä vuonna toteutetun Ornamon suhdanne- ja toimialakatsauksen mukaan muotoiluyritysten muotoilualan liikevaihto jatkaa noususuunnassa ja yritysten kannattavuus paranee.

Muotoilualan yritykset kerryttivät liikevaihtoa yhteensä 10,7 miljardia vuonna 2016. Muotoilua tarjoavien palveluyritysten, muotoilutuotteita valmistavan teollisuuden sekä taideteosten luonnin lisäksi luvussa ovat mukana arkkitehtuuri ja maisemanhoito sekä digitaalinen muotoilu.

Muotoilualan yritykset ovat kooltaan varsin pieniä. Keskimäärin 71 prosenttia yrityksistä työllisti alle kaksi henkilöä vuonna 2016. Vähintään kymmenen henkilön yrityksiä on joukossa ainoastaan kahdeksan prosenttia.

Ornamon hallitus uudistui

Hallitus sai joukkoonsa uusia kasvoja, sillä luottamustehtävä päättyy peräti neljältä hallitusjäsenellä. Ornamon hallitukseen vuodeksi 2019–2020 äänestettiin monialainen joukko muotoilun ja taiteen ammattilaisia. Uusina jäseninä mukana ovat sisustusarkkitehti Merja Inki-Ihamäki, teollinen muotoilija ja kalustesuunnittelija Heikki Ruoho ja muotoilija Niko Räty. Toiselle hallituskaudelle syyskokouksessa valittiin tekstiilitaiteilija, taidepedagogi Laura Isoniemi, muotoilija ja kehityspäällikkö Kristian Keinänen, joka samalla luopui puheenjohtajan tehtävästään. Hallituksen jäseninä jatkavat Mikko Kutvonen, Mari Siikonen ja Päivi Tahkokallio.

Ornamo on muotoilualan asiantuntijajärjestö. Vuosikokouksessa jäsenet äänestivät uusista hallitusjäsenistä ja puheenjohtajasta. Ornamon hallitus johtaa järjestön toimintaa, valvoo lähes 2 700 jäsenen etuja ja edistää muotoilualan asemaa yhteiskunnassa.