Ota haltuun suojamuodot

Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan oikeuksia aineettomaan omaisuuteen eli sellaisia oikeuksia kuin oikeutta teokseen, malliin, tavaramerkkiin, patenttiin tai toiminimeen. Aineettomien oikeuksien suojaaminen on tärkeää, sillä ilman suojaamista kilpailijat pääsevät hyötymään työn tuloksista, eikä tuotekehityksestä saada sille kuuluvaa korvausta.

Eri suojamuotoja hyödyntämällä voidaan jokaiselle tuotteelle rakentaa oma IP-portfolionsa, mikä auttaa kasvattamaan tuotteesta saatavaa tuottoa. Oikein suojatuilla immateriaalioikeuksilla saavutetaan yleensä yksinoikeus määrätä tuotteen käytöstä. Tämä yksinoikeus on käytännössä kielto-oikeus: oikeudenhaltijalla on lain puitteissa oikeus vaatia kielletyn toiminnan lopettamista sekä saada korvaus kielletyn toiminnan perusteella. Kielto-oikeus tarkoittaa käytännössä sitä, että oikeudenhaltijan on aktiivisesti itse valvottava ja hallinnoitava omia oikeuksiaan.

Aineettomat oikeudet saavutetaan joko automaattisesti (tekijänoikeudet) tai rekisteröimällä (teollisoikeudet). Erityisesti rekisteröitäessä on tärkeää huomioida eri suojamuotojen erityispiirteet.

Olemme koonneet yleisimpien suojamuotojen tärkeimpiä ominaisuuksia taulukkoon, jota voi käyttää apuna ja muistilistana omaa IP-portfoliota rakentaessa. Lataa taulukko tästä.

aineettomat_oikeudet_tuotantoprosessissa

Teksti: Iiris Adenius