Palvelumuotoilua kouluille – oppilaat kehittäjän rooliin

Lapset ja nuoret voivat muotoiluajattelun ja -prosessin avulla löytää itsestään uusia kykyjä, rohkeutta ja innostusta oman arkiympäristön ja elämän parantamiseen. Kuvassa Designmuseon ja Ornamon Skidiakatemia-mediamuotoilukerhon oppilaita. Kuva: Tani Simberg.

Muotoilun hyödyntäminen koulussa on parhaillaan hyvässä nosteessa. Uusien opetussuunnitelmien tavoitteena on kasvattaa aktiivisia, yhteistyökykyisiä ja kekseliäitä tulevaisuuden tekijöitä. Muotoilukasvatus tukee tätä tavoitetta hyvin.

Tammikuussa 2017 julkaistu opetusmateriaali Matka palvelumuotoiluun – Opas opettajalle tarjoaa kouluille tukea monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen palvelumuotoilun menetelmien avulla.  Kehittämiskeskus Opinkirjon julkaisema opas pohjaa Designmuseon ja Ornamon kolmivuotiseen kehityshankkeeseen Muotoilukasvatus kouluihin 2015 – 2017, jota on tukenut Helsingin Kulttuurikeskus.

”Palvelumuotoilua voidaan soveltaa kouluun, jolloin oppilaat keksivät ratkaisuja vaikkapa välintuntikiusaamiseen tai maahanmuuttajien sopeuttamiseen. Ratkaisu tulee sisältä, ei ulkoa”, kertoo Ornamon projektipäällikkö Petra Ilonen.

”Muotoilukasvatuksessa herätetään oppilaiden omat keksijän aivot toimintaan. Palvelumuotoilussa oppilaat siirtyvät käyttäjistä palveluntuottajien ja kehittäjien rooliin. He pääsevät itse kehittämään kouluympäristöä paremmin toimivaksi.”

Palvelumuotoilusta uusia metodeja opetukseen

Oppaassa esiteltäviä muotoilukasvatuksen opetuskokonaisuuksia on pilotoitu Muotoilun Skidiakatemia -iltapäiväkerhojen avulla. Hankkeen tavoitteena on tuoda muotoiluajattelu osaksi koulujen toimintaa ja tuottaa opettajille uusia metodeja opetukseen.

Opetuskokonaisuuden suunnittelua ja pilotointia on tehnyt ornamolainen strategiseen muotoiluun ja yhteissuunnitteluun erikoistunut muotoilija Laura Euro. Euron mielestä palvelumuotoilussa on olennaista empaattinen suunnittelu ja eri näkökulmien mukaan tuominen. Kaiken lähtökohta on ihmisten toiminnan ymmärtäminen. Opetuskokonaisuus hyödyntää lisäksi laajasti hankkeessa syntyneitä sisältöjä ja työkaluja, joiden suunnittelussa ovat olleet mukana muun muassa ornamolaiset muotoilijat Aino Kiviranta ja Silvia di Iorio.

Lataa MOKKI1: Matka palvelumuotoiluun -opas pdf-versiona