Portti muotoilun maailmaan

Ornamon uuden ilmeen ovat muotoilleet suunnittelija Juuso Siltanen ja kirjainmuotoilija Teo Tuominen. kuva: Anni Koponen
Ornamon uuden ilmeen ovat muotoilleet suunnittelija Juuso Siltanen ja kirjainmuotoilija Teo Tuominen. kuva: Anni Koponen

Ornamo sai 110-vuotisjuhlansa kunniaksi uuden fontin ja visuaalisen ilmeen. Ulkoasun suunnittelusta vastasi brändisuunnittelutoimisto Werklig yhteistyössä kirjainmuotoilija Teo Tuomisen kanssa.

Kun vuonna 1961 vietettiin Ornamon 50-vuotisjuhlaa, järjestettiin kutsukilpailu, jonka voitti Timo Sarpanevan klassikoksi noussut ehdotus. Siinä on kaksi o-kirjainta sisäkkäin.  Vanhasta Ornamon logosta ei haluttu luopua, ja se toimi muotokieleltään inspiraationa Tuomisen kehittämälle typografialle.

”Fontti on uuden ilmeen tärkeimpiä kulmakiviä. Usein ihmiset ajattelevat, ettei typografialla ole väliä, mutta myös sen kautta visuaalisesta ilmeestä tehdään tunnistettava”, Werkligin suunnittelija Juuso Siltanen sanoo.

Siltanen ja Tuominen tekivät tiivistä yhteistyötä. Kun Ornamon logo assosioituu tiiviisti 1960-luvulle, he halusivat tuoda sen sieltä nykyhetkeen.

”Oli tärkeää ymmärtää Ornamon pitkä historia ja saada ymmärrys tulevasta, jotta pystyttiin luomaan jotain modernia ja eteenpäin katsovaa, mutta samalla kunnioittamaan historiaa”, Siltanen sanoo. Hän loi uuteen ilmeeseen myös runsaan väripaletin. 

Käsitys muotoilusta on muuttunut melkoisesti viime vuosikymmeninä. Muotoilu laajenee koko ajan käsittämään uusia alueita, ja sankarimuotoilijoiden sijasta muotoilijat tekevät monimuotoista yhteistyötä.

”Tunnus kuvastaa Ornamon toimintaa ja sen keskiössä sykkii sydän, joka on muotoilu.”

”Prosessin aikana puhuttiin muotoilun moninaisuudesta: mitä kaikkea se voi olla. Yksi kiinnostavista haasteista oli, miten konseptia voi lähestyä visuaalisesti”, Tuominen sanoo.

Vaikka logo on sama kuin ennen, sitä on käytetty rikkaammin osana koko visuaalista ilmettä. Sitä voidaan käyttää kuvituselementtinä, se voidaan rikkoa osiin ja animoida eli tuoda osaksi digitaalista ympäristöä. Visuaalisen ilmeen on oltava joustava ja dynaaminen, koska sitä käytetään eri yhteyksissä virallisista asiakirjoista suuren yleisön tapahtumiin.

”Tunnuksen voi nähdä porttina muotoilun maailmaan. Se kuvastaa Ornamon toimintaa ja sen keskiössä sykkii sydän, joka on muotoilu”, Siltanen lisää.

Ornamon uusi fonttiperhe

Luet parhaillaan Ornamon omaa fonttia, jonka on suunnitellut kirjainmuotoilija Teo Tuominen. Ornamo on fonttiperhe, jonka muotoilu perustuu Timo Sarpanevan suunnittelemaan Ornamon tunnukseen. Liikemerkki on Ornamon tunnistettavimpia visuaalisia elementtejä, joten se haluttiin hienovaraisesti muuntaa osaksi typografiaa. Näin ikoninen liikemerkki saatiin osaksi Ornamon järjestökuvaa ja se kulkee mukana tekstin muodossa. Kirjasinperhe on yhdistelmäuutta ja vanhaa, modernia ja klassista. 

Tunnuksen kaaren muodon voi nähdä läpi koko merkistön. Pyöreät kirjaimet on muotoiltu vastaamaan logon mittasuhteita ja päätteet kaareviksi, kuin osaksi ympyrää. Esimerkiksi regular-leikkauksessa O on geometrisen pyöreä ja gemenakirjainten päätteet, kuten a- ja f-kirjaimet, toistavat myös kaaren ajatusta. Otsikoissa käytämme medium-leikkausta, joka pohjaa logon alkuperäiseen muotoiluun niin, että kirjainten päätteet on muotoiltu leikatuksi puolikaareksi.