Saatko varmasti palkkaa jokaiselta työtunnilta?

Muotoilualalla ei huolehdita työn määrän oikeasta mitoituksesta, selviää Ornamon vuoden 2014 lopussa toteuttamasta työmarkkinakyselystä. Sekä yrittäjät että palkansaajat tekevät ylitöitä ja kiire on monelle osa jokaista arkipäivää. Ornamon työmarkkinakyselyyn vastasi 461 muotoilualan ammattilaista. Vastaajien joukossa oli sekä palkansaajia, päätoimisia ja osa-aikaisia yrittäjiä että freelancereita.

Yrittäjä: Hinnoittele itsesi oikein

Ornamon työmarkkinakyselystä selviää, että moni yrittäjä hinnoittelee työtuntinsa alakanttiin. Yli kolmasosa yrittäjistä ja freelancereista laskuttaa yhdeltä työtunnilta vähemmän kuin 50 euroa. Tämä rapauttaa paitsi yrittäjän itsensä, myös koko alan yleistä palkkatasoa. Jos yritys laskuttaa projekteista jatkuvasti vähemmän kuin mitä käyttää siihen tunteja, liiketoiminnan kannattavuus kärsii ja liiketoiminnan kasvattamisesta tulee käytännössä mahdotonta.

-> Toimi projektinhallinnassa suunnitelmallisesti ja peilaa seuraavan projektin työaikasuunnittelua edellisissä projekteissa toteutuneisiin tunteihin. Laskuta realistisen toteuman mukaan.

Työnantaja: Perusasiat kuntoon

Jos työpaikalla ei ole työaikoja, ongelmia on väkisinkin tiedossa. Työaikakirjanpito ei ole työnantajan valinta vaan laissa määritelty velvollisuus. Selkeä sopimus työajoista ei tarkoita, etteivätkö ne olisi sovellettavissa. Ennalta määritellyistä säännöistä voi joustaa työntekijän ja työnantajan sopimalla tavalla vaikka jatkuvasti, mutta tärkeintä on, että työaika on jossain kuitenkin määritelty.

-> Määritä työtekijän työaika ja siihen liittyvät liukumat työsopimuksessa tai siihen kuuluvassa liitteessä niin selkeästi, että ulkopuolinen pystyy ymmärtämään, milloin työntekijän oletetaan olevan töissä.

Palkansaaja: Vaadi korvaus tehdystä työstä

Jopa 30 prosenttia Ornamon työmarkkinakyselyyn vastanneista palkansaajista sanoi tehneensä marras-joulukuussa 2014 ylitöitä, joista ei ole maksettu ylityökorvauksia eikä annettu vapaata. Työaikalaissa määritelty säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Jos teet jatkuvasti ylitöitä, sinulla on oikeus saada niistä korvaus.

-> Kun aloitat uudessa työssä, vaadi työnantajaa määrittämään työaika. Jos ylityötunteja kertyy jatkuvasti, pidä itse kirjaa työtunneistasi ja ota asia esiin esimiehen kanssa. Jos työnantaja ei suostu korvaamaan ylitöitä, ota yhteyttä luottamusmieheen tai liittoon. Ylityökorvaukset voidaan ääritapauksissa periä myös tuomioistuimen kautta.