Särö ja murros – EMMAn keramiikkanäyttelyyn haetaan nykykeramiikan kiinnostavia tekijöitä

Keramiikkataulu kiviseinällä
Kuva: Ari Karttunen / EMMA

Ornamo toteuttaa yhteistyössä Espoon modernin taiteen museon EMMAn kanssa keramiikkanäyttelyn keväällä 2021. Näyttely esittelee nykykeramiikan kiinnostavimpia ilmiöitä ja luo yhteyden muotoilun historiaan. Taiteilijahaku on avoinna 5.7.2020 asti.

Työnimellä Murros – keramiikka uuden äärellä kulkevan näyttelyn tavoitteena on lisätä tietoisuutta keramiikasta materiaalina ja tuoda esille keramiikan monipuolista osaamista, käyttöä ja materiaalin rikkautta Suomessa. Miten tämän päivän taiteessa, muotoilussa ja arkkitehtuurissa hyödynnetään keramiikkaa? Miltä keramiikan tulevaisuus näyttää?

Näyttelyn sisällöllisestä ja visuaalisesta kokonaisuudesta vastaa EMMAn amanuenssi Laura Kokkonen. Kokkonen on taidehistorioitsija ja kuraattori, joka on työskennellyt monipuolisesti taiteen kentällä.

Näyttelyn teemat, särö ja murros – korjaaminen ja uudelleenrakentaminen, tarttuvat vahvasti aikamme ilmiöihin.

”Olemme menneen ja tulevan käännekohdassa. Koronakevät pysäytti koko maailman, ja nyt ollaan uudella tavalla heräämässä sekä sosiaalisiin että ekologisiin kysymyksiin. Vanhat rakenteet alkavat ympärillämme ensin säröillä ja lopulta murtua, mistä syntyy mahdollisuuksia korjata ja rakentaa uudelleen sekä tasa-arvoisempaa että ekologisesti kestävämpää yhteiskuntaa”, kertoo Kokkonen. ”Särö ja murtuminen ovat toisaalta myös keramiikalle tyypillisiä materiaalisia ominaisuuksia.”

Näyttelyn tarkoitus on esitellä nykykeramiikan kiinnostavimpia ilmiöitä. Mitä kiinnostavaa keramiikassa tapahtuu juuri nyt?

”Monet tekijät ovat mielenkiintoisella tavalla kyseenalaistaneet ja uudelleentulkinneet keramiikan traditiota. Toiset ovat muotojen ja lasitusten kautta lähteneet yllättäviin suuntiin, on paljon rehevää materiaalisuutta ja herkullisia lasituksia. Toiset ovat laajentaneet keramiikkaa tilaan, toiset taas ovat keskittyneet tutkimaan tekniikan mahdollisuuksia käyttöesineen tasolla”, kertoo Kokkonen.

Kokkosen mukaan keramiikka ei ole koskaan istunut maskuliinisen modernismin ideaan, vaan se on historiallisesti mielletty feminiiniseksi, kodin piiriin ja arkeen kuuluvaksi tekotavaksi. ”Vaikka monet keramiikkaa käyttäneet taiteilijat ovat irtautuneet tästä domestikoituneesta lähtökohdasta, arki onkin nyt uudella tavalla relevanttia. Samalla puhdas modernismi ja sen selkeät vastaukset ovat jääneet taakse. Arkeemme kuuluvat epävarmuus, murros ja säröt. Tämä eri traditioiden välissä oleminen tekee keramiikasta juuri nyt erityisen kiinnostavan tekotavan”, hän pohtii.

Ornamon taiteen asiantuntija, keramiikkataiteilija Katja Kotikosken mukaan kotimaisen keramiikkataiteen taso on erittäin korkealaatuista, mikä selittyy keramiikan laadukkaalla koulutuksella. Hän on viime aikoina seurannut mielenkiinnolla, miten ympäristöongelmat ovat muuttaneet keraamikkojen suhtautumista ammattiinsa.

”Tavarapaljouden keskellä uusia esineitä valmistavat taiteilijat ja muotoilijat kohtaavat oman tekemisensä yhä useammin juuri ympäristönäkökulmasta. Ympäristön muuttumisen myötä tekijöiden vastuu oman toiminnan kestävyydestä on kasvanut”, pohtii Kotikoski.

Näyttelyn taiteilijat valitaan portfolioiden perusteella. Osalta taiteilijoista esitellään olemassa olevia teoksia, kun taas osa tekee näyttelyä varten uusia teoksia.

”Toivon näkeväni rohkeutta, tilallisuutta, kokeilunhalua ja uudenlaista ajattelua taiteilijoiden teoksissa. Ehkä näemme muutakin kuin valmiita keramiikkaesineitä, kuten tekoprosessin eri vaiheiden esille tuomista tai materiaalien uudelleentulkintaa?” miettii Kokkonen.

”Keramiikan hienous piilee materiaalin ja sen käyttökohteiden monipuolisuudessa. Odotan näkeväni visuaalisesti mielenkiintoisen ja historiallisesti ajankohtaisen kokonaisuuden, joka lähestyy keramiikkaa useista erilaisista näkökulmista sisältäen elementtejä niin muotoilusta ja kuvataiteesta kuin arkkitehtuuristakin”, sanoo Kotikoski.

Näyttelyyn haetaan portfoliohaulla, joka on avoinna 8.6. – 5.7.2020 välisenä aikana. Hakea voivat kaikki Ornamon jäsenet. Myös työryhmien jäsenten on oltava Ornamon jäseniä tai liityttävä Ornamoon. Katso lisätietoja jäsenyydestä ja liittymisohjeet.

Näyttely on esillä EMMAn Aukio-tilassa 14.4.2021 – 27.2.2022, jota ympäröi Bryk & Wirkkala -katseluvarasto.

Hakuilmoitus

Hakuohjeet (vaatii kirjautumisen Ornamon jäsensivuille)