Sopimukset kuntoon, paikallinen kulttuuri haltuun

Kansainvälistyminen on investointi, johon varatut resurssit kannattaa käyttää harkitusti. Kansainvälistymisen tueksi tarvittavat sopimukset on hyvä tehdä huolella, mihin Ornamon englanninkieliset sopimuspohjat tarjoavat apua. Kansainvälistyvän yrityksen on tärkeää huomioida myös paikallinen kulttuuri ja kulutustottumukset. Maailma ei ole niin globaali kuin kuvittelemme.

Kansainvälistymiseen erikoistuneen Harvardin yliopiston professori Pankaj Ghemawatin mukaan ihmiset yliarvioivat systemaattisesti globaalin talouden merkityksen yli kolminkertaiseksi todellisiin lukuihin verrattuna. Asiakkaat saattavat kyllä ostaa ulkomailla suunniteltuja ja valmistettuja tuotteita tai palveluja, mutta yllättävän usein osto tapahtuu paikallisen kauppiaan tai jälleenmyyjän kautta. Tämä kannattaa huomioida kansainvälisille markkinoille lähtiessä. Kaikkea ei kannata eikä tarvitse tehdä itse, vaan perinteisessä tuotemyynnissä voi olla järkevää hyödyntää olemassa olevia jakelukanavia ja ulkoistaa kansainvälinen myynti paikalliselle jälleenmyyjälle.

Mikäli tarkoituksena on itse etabloitua kohdemarkkinoille, paikallisten markkinoiden tuntemusta voi lisätä esimerkiksi hyvillä rekrytointipäätöksillä. Sanotaan, että yritys on yhtä kansainvälinen kuin sen henkilöstö.

Hyvät sopimuspohjat helpottavat myyntineuvotteluita

Kansainvälistyminen vaatii huolellista suunnittelua. Kansainvälistyvän yrityksen tulee muun muassa miettiä tarkoin, miten rahoitus kansainvälistymiselle järjestyy, ovatko omat aineettomat oikeudet suojattu kohdemarkkinoilla, millaisia verovaikutuksia erilaisilla toimintamalleilla on ja millaisia sopimuksia yritys tarvitsee kansainvälistymisensä tueksi.

Kun sopijapuolet toimivat eri lainkäyttövallan alla on hyvä muistaa, että sopimukseen sovellettava lainsäädäntö on lähtökohtaisesti ainakin toiselle sopijapuolelle vieras. Asioista on tällöin sovittava yksityiskohtaisemmin kuin tilanteissa, joissa sopijapuolet toimivat saman maan lainsää­dännön alla.

Kun sopijapuolet toimivat eri lainkäyttövallan alla, asioista on sovittava yksityiskohtaisesti.

Sopimus on aina syytä tehdä tarkasti, jotta sen perusteella voidaan mahdollisimman usein ratkaista mahdolliset riitatilanteet. Myyntineuvotteluita helpottaa, jos myyjällä on jo valmiiksi ainakin englanninkieliset sopimuspohjat, joissa on huomioitu kansainvälinen sopimuskäytäntö.

Tätä työtä helpottaaksemme olemme Ornamossa laatineet englanninkieliset suunnittelu-, lisensointi- ja jälleenmyyntisopimukset, jotka voit ladata käyttöösi jäsensivuiltamme.

Ornamon lakimies palvelee jäseniä lainopillisissa asioissa tiistaisin ja torstaisin, p. 043 2112 723.

sopimuspohjat

Teksti: Iiris Adenius