Vantaan_jälkihuolto_Ornamo

Vantaan jälkihuollon viestintämateriaalia. NHG toteutti pro bono -projektissaan yhteiskehittämisprojektin Vantaan ja Lastensuojelun keskusliiton (LSKL) kanssa. Viestintämateriaali luotiin henkilöstöä ja erityisesti asiakkaita kuunnellen.