Stop koulukiusaamiselle!

Natalia Ritari
Natalia Ritari on luonut VIMMAlle #olerohkea -kuosit Muotoilun Skidiakatemian #olerohkea -iltapäiväkerhoon osallistuneiden lasten taideteoksista.

Sisustusarkkitehti Natalia Ritari tietää, että parhaat ratkaisut koulukiusaamista vastaan löytyvät lapsilta. Muotoilun Skidiakatemian #olerohkea -iltapäiväkerhossa Ritari rakentaa reilumpaa koulua yhdessä lasten kanssa. Iltapäiväkerhossa syntyneistä taideteoksista innostui myös Vimma-vaatemerkki, joka lanseeraa uuden kuosin Helsinki Design Weekin Lasten viikonlopussa.

Olet ollut viemässä muotoiluajattelua kouluihin. Kuinka vaatemerkki Vimma innostui yhteistyöstäsi lasten kanssa?

Tavoitteeni oli, että lapset saisivat kerhossani kokonaisvaltaisen kokemuksen muotoiluprosessista – ideoinnista aina valmiiksi tuotteeksi asti. Tästä prosessista syntyy kokemus onnistumisen tunteesta, mikä on suuri tekijä positiivisen itsetunnon kehittymiselle. #Olerohkea-iltapäiväkerhon tulokset Snellmannin ala-asteen koululaisten kanssa innosti minua suunnittelemaan kuosit, joiden avulla lasten kädenjälki ja koulukiusaamisen vastustaminen saataisiin näkyviin ja kuuluviin isommalle yleisölle. Kävimme kerholaisten kanssa läpi muotoiluprosessin, jonka viimeinen vaihe on suunnitellun tuotteen lanseeraus. Otin kuoseista yhteyttä Vimman Marjut Rahkolaan. Hän innostui ideasta tehdä kuosi lasten teoksista. Vimma oli täysillä mukana kannattamassa #olerohkea-kerhon koulukiusaamisen vastaista sanomaa kuosien avulla. Vimman yritystoiminnassa näkyy ja kuuluu vastuullisuus ja empatia.

#Olerohkea on myös somekampanja. Mistä on kyse?

Kampanja sai alkunsa havainnostani, että kiusaamista esiintyy valitettavan paljon netissä. Haluan ottaa siihen kantaa ja puuttua tähän ilmiöön. Kehotan ihmisiä jakamaan #olerohkea hästägillä kokemuksiaan kiusaamisesta ja vastustamaan somekiusaamista. Olen ammatiltani sisustusarkkitehti: olen suunnitellut julkisia tiloja, koteja, valaisimia ja kuoseja. Kaikessa suunnittelussani on aina ollut mukana halu vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja herättää keskustelua. Tällä hetkellä minulle olisi tärkeää olisi saada lisää tukea koulukiusaamista ehkäisevälle työlle. Miksei meillä voisi olla kansallinen koulukiusaamisen vastainen päivä, tai #olerohkea lasten festarit?

Mitä muotoiluajattelulla on annettavaa kouluille?

Muotoilu on tapa katsoa ongelmia eri näkökulmista, ymmärtäen kokonaisuus ja ympäristö, jossa toimitaan.  Muotoiluajattelu kehittää uudenlaisten ideoiden syntymistä ja korostaa vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkitystä, muotoiluajattelu vahvistaa ongelmanratkaisukykyä ja empatiakykyä. Muotoiluajattelu on tätä päivää, osallistavaa oppimista ja vuorovaikutuksellista toimintaa. Viime aikoina on puhuttu paljon työympäristöjen kehittämisestä.

Mielestäni oppimisympäristöt ovat yhtä tärkeä muutoksen kohde, kun ajatellaan lasten hyvinvointia. Opetuksemme on maailman parhainta Suomessa, joten miksi emme pyrkisi parempaan kokonaisvaltaiseen oppimiskokemukseen ottamalla muotoiluajattelun osaksi kansallista opetussuunnitelmaa? Sitä voidaan soveltaa koulussa mihin tahansa oppiaineeseen. Pilottien tulokset ovat olleet positiivisia ja oppimista edistäviä.

Miten muotoilun iltapäiväkerhosi on otettu vastaan?

#olerohkea-kerhon toiminta on tukenut alusta alkaen erilaisuuden hyväksymistä, empatiaa muita kohtaan ja rohkeutta puuttua vääryyteen. Olen saanut paljon paljon positiivista palautetta iltapäiväkerhosta niin lapsilta kuin vanhemmiltakin. Erityisen iloinen olen palautteesta, jossa vanhempi kertoi #olerohkea-iltapäiväkerhon vaikuttaneen positiivisesti syrjinnän vähentymiseen. Lapsissa palaute näkyi vapautumisena ja rohkeuden lisääntymisenä kanssakäymisessä ryhmän ja minun kanssa. Oli hienoa huomata, kuinka lasten työskentelytapa muokkautui kerhon aikana. Loppusuoralla kerhon lapsista oli muodostunut tiiviimpi ryhmä, jossa tehtiin yhteistyötä oma-aloitteisesti ja autettiin kaveria.

#olerohkea-kerhon toiminta on tukenut alusta alkaen erilaisuuden hyväksymistä, empatiaa muita kohtaan ja rohkeutta puuttua vääryyteen.

Mistä Muotoilun Skidiakatemiassa on kyse?

Ornamon ja Designmuseon Skidiakatemia -muotoilukasvatuskerhoissa on opiskelu ongelmanratkaisua, empatiaa ja ryhmässä toimimista helsinkiläisissä peruskouluissa jo vuodesta 2010. Muotoiluajattelun soveltaminen kouluihin vastaa tutkivaa otetta korostavan nykyaikaisen kouluopetuksen tarpeisiin, jossa lapsi nähdään aktiivisena toimijana. Hankkeessa pilotoidaan muotoilun menetelmiä opetuksessa sekä edistetään muotoilukasvatuksen etenemistä peruskouluissa.

Myös erilaiset lasten ja nuorten tapahtumat ovat keskeinen osa Helsingin kulttuurikeskuksen tukemaa toimintaa. Kerhojen opettajina toimii eri alojen koulutetut ammattilaiset. Iltapäiväkerhojen vetäjinä ja kehittäjinä on ollut palvelumuotoilijoita, tekstiilisuunnittelijoita, teollisia muotoilijoita ja sisustusarkkitehteja. Tänä syksynä muotoilukasvatus etenee kouluissa, kun opettajat saavat kolmelta muotoilijalta opastusta kehittämään kouluopetusta muotoilukasvatuksen keinoin. Muotoilijat antavat koulujen opettajille välineitä koulukiusaamisen ehkäisemiseksi, luonnontieteiden oppimisen edistämiseksi sekä 3D-mallinnuksen ja koodaukseen.  Hankkeella saadaan arvokasta tietoa siitä, minkälaisia oppiaineiden sisältöjä voidaan integroida muotoiluoppimiseen.

Lue lisää Ornamon ja Designmuseon Muotoilun Skidiakatemiasta.

Kuva: Laura Oja

Ornamon ja Designmuseon Skidiakatemia -muotoilukasvatuskerhoissa opiskellaan ongelmanratkaisua, empatiaa ja ryhmässä toimimista. Kuva: Laura Oja

Tuo lapsesi Natalia Ritarin työpajaan!

Kiinnostuitko muotoilun iltapäiväkerhoista? Tuo lapsesi Helsinki Design Weekin Lasten viikonloppuun. #olerohkea-työpajoissa syntyy rohkeita ajatuksia siitä, minkälainen on rohkea ja reilu kaupunki. Työpajassa lapset suunnittelevat ja rakentavat omia ideoitaan, joiden avulla voidaan rakentaa parempaa ja reilumpaa maailmaa. Työpajan vetää sisustusarkkitehti, muotoilija Natalia Ritari työryhmineen.

Työpaja pohjautuu muotoilija Natalia Ritarin ohjaamaan Muotoilun Skidiakatemian #olerohkea -iltapäiväkerhoon, jossa etsittiin ratkaisuja koulumaailman ikävämpiin puoliin, kuten koulukiusaamiseen ja  syrjintään. #olerohkea kerhon toiminnan ytimessä on tukea erilaisuuden hyväksymistä, empatiaa muita kohtaan ja rohkeutta.

Helsinki Design Week: Lasten viikonloppu

Kattilahalli, Suvilahti, Helsinki
15.–16.9. klo 10-16

VIMMA lanseeraa Lasten Designviikolla uudet #olerohkea -kuosit

Vimma on noussut tunnetuksi erottuvilla ja someilmiöksi nousseilla painokuoseillaan. Vetovoimainen lastenvaateyritys lanseeraa Helsinki Design Weekin Lasten designviikolla uuden kuosin. Kuosin on luonut sisustusarkkitehti Natalia Ritari Muotoilun Skidiakatemian #olerohkea -iltapäiväkerhoon osallistuneiden lasten taideteoksista. Uudet kuosit ovat nähtävissä ja ostettavissa Lasten designviikolla ja HDW Lasten viikonlopussa Kattilahallissa 15.–16.9.2018.

www.vimmacompany.com