Suomalainen huonekalu – suunnittelukilpailu jatkuu 16.2. asti

Kuva: Tod Seitz / Unsplash
Kuva: Tod Seitz / Unsplash

Puuteollisuusyrittäjät ry yhteistyössä Ornamo ry:n kanssa haluavat nostaa suomalaisen huonekaluteollisuuden, valmistuksen ja suunnittelutyön laadun näkyville järjestämällä yhdessä ympäristöministeriön kanssa suomalaisen huonekalun suunnittelukilpailun.

Suomalainen huonekalu – suunnittelukilpailu on kaksivaiheinen tuotesuunnittelukilpailu, jonka tavoitteena on löytää huonekaluyritysten teolliseen valmistukseen ja myyntiin sopivia huonekaluja ja valaisimia. Suunniteltavissa kilpailutuotteissa tulee näkyä puumateriaali tai/puupohjainen biokomposiitti osana tuotetta. Kilpailussa etsitään uusia ja oivaltavia huonekaluja ja valaisimia, jotka ovat ratkaisuja arkeen.

Suomalaiset huonekaluyritykset suunnittelevat ja valmistavat huonekaluja pääasiassa koteihin ja julkisiin tiloihin. Suurin osa yrityksistä toimii vain Suomen markkinoilla ja kansainvälisesti toimivia yrityksiä on vain muutama.

Kilpailussa on kaksi sarjaa:

• suunnittelun ammattilaisten suunnittelukilpailu
• opiskelijoiden suunnittelukilpailu

Kummassakin sarjassa kolme parasta kilpailutyötä palkitaan rahapalkinnolla. Lisäksi jaetaan enintään 3 kunniamainintaa kummassakin sarjassa.

Kilpailussa suunniteltavat huonekalut ja valaisimet määräytyvät yrityslähtöisesti markkinatarpeen mukaisesti. Valmistajat kertovat toimeksiannossa: huonekalun tyypin tai valaisimen, tuotantotekniikan, käytettävän materiaalin, muotokielen, asiakaskohderyhmän sekä hintaluokan.

Kilpailutyöt esitellään Habitare 2020 -messuilla, jossa kilpailun tuomaristo palkitsee rahapalkinnoilla kummastakin sarjasta kolme parasta kilpailutyötä.

Suunnittelukilpailutöiden on osoitettava korkeatasoista tuotemuotoiluosaamista ja puun oivaltaa hyödyntämistä. Arvostelussa painotetaan:

• tuotteiden käytettävyyttä
• teollista valmistettavuutta
• sarjatuotantoon soveltuvuutta
• kestävän kehityksen periaatteet ja tarkoituksenmukaista puupohjaisen biokomposiitin käyttöä tuotteissa
• muotokieleen eli designiin
• valmistusmenetelmiin
• tuotteen kestävyyteen

Ehdotuksissa tulee ottaa huomioon myös tuotteiden kilpailukykyisen hinnoittelun mahdollisuus.

Kilpailussa mukana olevien yritysten toimeksiannot löytyvät kilpailun kotisivuilta. Voit osallistua yhteen tai useampaan toimeksiantoon, mutta vain yhdellä ehdotukselle kuhunkin toimeksiantoon.

AIKATAULU JA KILPAILUN VAIHEET

Kilpailuaika on 30.10.2019 – 15.9.2020. Kilpailun voittajat julkistetaan Habitare-messuilla syksyllä 2020 ja Puuteollisuusyrittäjien verkkosivuilla.

Kilpailu on kaksivaiheinen, jonka ensimmäinen vaihe on yleinen kilpailu. Ensimmäisen vaiheen parhaimmiksi arvosteltujen suunnitteluehdotusten kesken järjestetään kutsukilpailu mukana olevien yritysten toimeksiantoihin. Kutsukilpailuun valinta perustuu yritysten toimeksiantojen, palkintolautakunnan ja kilpailun arvosteluperusteiden kanssa parhaiten sopivien ehdotusten kanssa. Palkintolautakunta suosittelee jokaiseen mukana olevaan yrityksen toimeksiantoon kilpailun arvosteluperusteet täyttävän kilpailuehdotuksen. Ja mukana oleva yritys tekee lopullisen päätöksen kilpailuehdotuksesta.

Kilpailun 1. vaihe 11.9.2019 – 16.2.2020

16.2.2020 klo 12.00 ensimmäisen vaiheen ehdotusten sisään jättäminen. Kilpailuun osallistujat voivat suunnitella kilpailuehdotuksen yhteen tai kaikkiin kilpailussa mukana oleviin toimeksiantoihin. Osallistua voi jättämällä enintään yksi ehdotus per toimeksianto. 25.2.2020 jatkoon valitut mukana olevien toimeksiantojen mukainen määrä julkaistaan nimimerkeillä kilpailusivustolla. Ja mukana oleva yritys tekee lopullisen päätöksen kilpailuehdotuksesta.

Kilpailun 2. vaihe 17.2.2020 – 10.8.2020

Kilpailun toisessa vaiheessa huonekaluyritykset toteuttavat ja kustantavat protot yhteistyössä finalistien kanssa.

Kilpailun tulokset

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 30.8.2020 mennessä.

Tulosten julkistaminen

Kilpailun voittajat julkistetaan 9.9.2020 kilpailun kotisivuilla ja Habitare-messuilla. Kilpailun voittaneista ja kunniamaininnan saaneista ehdotuksista järjestetään näyttely syksyllä 2020. Palkintojen jako järjestetään Habitare-messuilla 9.9.2020 Helsingissä.

Katso tarkemmat tiedot: www.puuteollisuusyrittajat.fi/suunnittelukilpailu

Huom. Kilpailuaikataulua on päivitetty 27.9.2019.