Suunnitteluprosessi on yrityksen kasvun paikka

Yuki Abe ja Satu-Mari Jansson Mottowasabi. Kuva: Anni Koponen
Yuki Abe ja Satu-Mari Jansson Mottowasabi. Kuva: Anni Koponen

Monet perinteisempää muotoilua tehneet toimistot ja yritykset ovat siirtyneet yhä enemmän palveluiden suunnitteluun. Yksi niistä on Anna Salosen ja Yuki Aben perustama Mottowasabi. Yrityksessä on työskennellyt vuodesta 2012 myös palvelumuotoilija Satu-Mari Jansson. Viime vuonna Mottowasabin liiketoiminnasta palveluiden osuus oli jo 35 prosenttia.

Jo yritystä perustettaessa Mottowasabin liiketoimintasuunnitelmana oli suuntautua monialaisen suunnitteluosaamisen yhdistämiseen. Tilasuunnittelua tehdessään suunnittelijat olivat huomanneet, että asiakasta voisi palvella paremminkin.

”Usein ”perinteisellä” tavalla tehtynä tilojen käyttöominaisuudet syntyvät pääasiassa suunnittelijan ammattitaidon ja asiakkaan tarpeen määritteleminä. Mielestämme suunnitteluprosessi on organisaatiolle erityisen hyvä paikka ”kasvaa”, eli suunnata ja terävöittää näkemystään sekä arvioida uudelleen ja kehittää toimintatapojaan”, Jansson sanoo.

Yksilöllisiä työympäristöjä rakentamassa

Palvelukokonaisuudet ovat haastavia ja monisyisiä prosesseja. Projektit ovat laajoja ja niitä tehdään ryhmätyönä, toimitilat ovat osa tietotyötä ja ihmiset eli työntekijät ja asiakkaat ovat keskiössä.

Mottowasabilla on kokemusta myös julkisen sektorin osallistavista hankkeista. Yksi niistä on Maanmittauslaitokselle tehty työympäristökonsepti. Laitoksessa oli muun muassa tarve siirtyä monipaikkaiseen työympäristöön. Hankkeen aikana tutkittiin sitä millaiseen sähköiseen ympäristöön henkilökunta siirtyy ja millaisia tilantarpeita asiakkaalla on. ”Hauskaa oli se, ettei ohjausryhmä emmekä mekään tienneet millaiseen lopputulokseen päädytään”, Jansson sanoo. Kaikki tiimit sekoitettiin keskenään, erilaisille tarpeille luotiin eri työalueet ja paikkaan suunniteltiin muun muassa iso työkahvila, jossa syömisen ja kahvittelun lisäksi voidaan järjestää palavereja. ”Voidaan sanoa, että toteutus mukailee Maanmittauslaitoksen arvoja, joissa luonto, historia ja yhteisöllisyys ovat tärkeitä.”

Kilpailutuksessa oppii itsestään

Maanmittauslaitoksen työ tuli Mottowasabille kilpailutuksen kautta. Ne ovat usein aikaa vieviä ja pitkiä prosesseja. ”Siitäkin huolimatta kilpailutus on oikeudenmukainen ja hyvä tapa löytää sopivat yhteistyötahot. Parhaimmillaan kilpailutukseen osallistuminen voi olla myös oppimis- ja tuotekehitysprosessi”, Jansson sanoo. Tarjousten tekeminen on useimmiten Mottowasabissakin tiimityötä.

Teksti: Hannu Pöppönen
Kuva: Anni Koponen