Taiteilija ja tasa-arvoinen tiimityöskentely

Taiteella on nyt mahdollisuus olla mukana hankkeissa entistä laajemmin ja syvällisemmin, ja työtehtäviä riittää muillekin kuin galleriamaailman huipulla esiintyville tekijöille, kirjoittaa taiteilja, Frei Zimmer -konsulttitoimiston toimitusjohtaja Tuula Lehtinen

”…Taiteilijoista yritetään kovasti vääntää rakennusprosessiin sopivaa konsulttia, mutta tätä kehitystä pitäisi vastustaa jyrkästi…”

Lainaus Facebook-keskustelusta kertoo niistä asenteista, joita taiteilijakunnalla saattaa vieläkin olla koskien taiteilijan roolia rakennushankkeissa. Merkittävä taiteilija voi olla päätähti, kun jo teoksen tilausvaiheessa ollaan tietoisia siitä mitä on tulossa ja roolit on jaettu sen mukaan. Konsultti toimii rakennusmaailman pelisäännöillä.

Sana konsultti saattaa kuulostaa taiteilijan korvaan taiteen valjastamiselta kaupallisten päämäärien tavoittamiseksi.

Rakennussuunnittelun konsulttiryhmät ovat kuitenkin yksinkertaisesti vain joukko ihmisiä, jotka ovat omien alojensa kovatasoisia asiantuntijoita. Mikä sen upeampaa kuin ryhmän tasavertaisena jäsenenä ideoida suuria teoksia niin, että mukana on osaavia arkkitehteja ja insinöörejä?

Taiteen imagoarvo on oivallettu monissa rakennushankkeissa

Taiteella on nyt mahdollisuus olla mukana hankkeissa entistä laajemmin ja syvällisemmin, ja työtehtäviä riittää muillekin kuin galleriamaailman huipulla esiintyville tekijöille. Eikä ehkä ole itsestään selvää, että kaikki taiteilijat ehdottomasti pyrkivät sille samalle huipulle, jolle on jo ennestään tungosta. Ammattikuvan laajenemisen ja rikastumisen myötä yhä useammilla taiteilijoilla on mahdollisuus löytää paikkansa osana yhteiskuntaa. Taiteen imagoarvo ollaan oivallettu monissa rakennushankkeissa.

On kuitenkin tapahduttava paljon ennen kuin taidetta tilataan suunnitelmiin luontevasti ilman korkeammalla taholla tehtyjä päätöksiä. Siihen asti moni hanke on kiinni siitä, kuinka hyvin me taiteilijat ja koordinaattorit pystymme vakuuttamaan tilaajatahon taiteen mukanaan tuomasta hyödystä.

Rakennusmaailma luo taiteilijoille uusia työtilaisuuksia

Hankkeisiin mukaan pääseminen vaatii rakennusmaailman tilanteiden tarkkaa seuraamista ja sitkeää yhteydenpitoa suunnittelijoihin ja päättä- jiin kaikilla mahdollisilla keinoilla. Myös hyvää onnea tarvitaan. Ovi voi aueta yllättäen, jos tilaajapuolelta löytyy taiteesta kiinnostuneita päätösvaltaisia henkilöitä.

Taiteilijan työkentän laajeneminen rakennusmaailman suuntaan luo uusia työtilaisuuksia kaikille niille, joita tämäntapainen tiivis yhteistyö kiinnostaa, ja joita työhön liittyvät vastuut ja velvollisuudet eivät pelota. Tällä hetkellä monet taiteilijat ja muotoilijat ovat ymmärtäneet rakennusmaailman toimeentulolle ja näkyvyydelle tarjoamat mahdollisuudet. Koitetaan yhdessä pitää nyt avoinna oleva ovi auki niin, että mahdollisimman moni pääsee mukaan rakentamaan esteettisesti ja eettisesti korkeatasoisempaa ympäristöä.