Tarkkana kilpailukieltojen kanssa

Leo Tomaszewskin kuvitus
Kuvitus: Leo Tomaszewski

Kilpailukieltoon vaaditaan aina painava peruste

Tiukat kilpailukieltosopimukset ovat lisääntyneet suunnittelualla nopeasti. Vuoden alussa voimaan astunut kilpailukieltosopimussäännöksen muutos on parantanut tilannetta palkansaajana toimivien suunnittelijoiden näkökulmasta: jatkossa tiukasti määritelty kilpailukielto on mahdollinen vain silloin, jos työnantaja korvaa kilpailukiellosta aiheutuvat tulonmenetyksen. 

Kilpailukiellon tarkoituksena on reilun kilpailutilanteen säilyttäminen. Kilpailukiellossa estetään työntekijän siirtyminen tiiviiden asiakaskontaktien parista kilpailijan palvelukseen sekä työantajan liikesalaisuuksien ja innovaatioiden siirtyminen kilpailijalle. Kilpailukielto voi olla puoli vuotta tai vuoden, jonka aikana työtekijä ei saa työskennellä kilpailijan palveluksessa. Kilpailukieltosopimuksia tehdään myös yrittäjien välillä.

Kilpailukiellolle pitää aina olla erityisen painava peruste. Työnantajia edellytetään korvaamaan osa työntekijän tulonmenetyksenstä, mikäli kilpailukieltoehto ulottuu työsopimuksen jälkeiseen aikaan. Korvausvelvollisuus koskee myös ennen lakimuutosta tehtyjä työsopimuksia, mikäli niissä rajoitetaan työntekijän oikeutta harjoittaa kilpailevaa toimintaa työsuhteen päättymisen jälkeen. 

Muutos koskee työnantajan korvausvelvollisuutta. Jos kilpailukieltosopimussäännöksen muutos toteutuu, työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle korvauksen rajoitusajalta. Kestoltaan enintään kuuden kuukauden kilpailukieltoihin liittyisi velvollisuus maksaa työntekijälle korvaus, joka on 40 prosenttia työntekijän tavanomaisesta palkasta. Yli kuuden kuukauden mittaisissa kilpailukieltosopimuksissa vastaava luku olisi 60 prosenttia.

Kilpailukielto ei saa rajoittaa elinkeinon harjoittamista

Ornamon lakimies Iiris Adenius neuvoo, mitä kilpailukieltosopimuksissa on hyvä huomioida. Lisäksi kaksi Ornamon jäsentä kertoo, miten kilpailijakieltosopimukset ovat vaikuttaneet heidän työhönsä.

Vaikka työnantajan korvausvelvollisuus sisältyisi jatkossa kilpailukieltosopimukseen, Adenius kehottaa selvittämään tarkkaan, onko kilpailukiellolle perusteita.

Kilpailukiellon edellyttämää painavaa perustetta arvioidaan muun maussa työntekijän aseman mukaan. Johtoasemassa kilpailukiellolle usein löytyy perusteita.

Sen sijaan esimerkiksi asiantuntija-asemassa työskenneltäessä perusteiden pitää olla erityisen painavia. Pelkkä tarkoitus rajoittaa kilpailua ei koskaan ole riittävä peruste kilpailukieltosopimukselle, Adenius painottaa.

Kilpailukiellon on oltava säännöksen mukaan kohtuullinen, eikä se saa rajoittaa elinkeinon harjoittamista.

Työskenneltäessä kapealla erityisalalla, jota muotoilun eri alat edustavat, kilpailukieltosopimusten kohtuullisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kilpailijat, joita kilpailukielto koskee, on tärkeä määritellä mahdollisimman rajatusti.

Jos esimerkiksi sisustusarkkitehdin kilpailukieltosopimuksessa kilpailijoiksi määritellään sisustusarkkitehti- ja arkkitehtitoimistot yleisellä tasolla, sopimus on haastava ja käytännössä se voi jopa estää työllistymisen omalle ammattialalle kilpailukiellon aikana, mikä puolestaan voi hidastaa ura- ja palkkakehitystä. Esimerkiksi taloushallinnon osaajan kohdalla tilanne on toinen, sillä omaa ammattia voi harjoittaa hyvin monella eri toimialalla.

Kilpailukiellon edellyttämää painavaa perustetta arvioidaan muun muassa työntekijän aseman mukaan.

JÄSENEN TARINA

Vältä sopimusta, joka hankaloittaa uralla etenemistä

”Sain työpaikan projektisuunnittelijana sisustusarkkitehtitoimistossa. Työsopimukseeni oli sisällytetty kuuden kuukauden kilpailukielto, mikä tarkoitti sitä, että en voi työskennellä kilpailijan palveluksessa puoleen vuoteen, mikäli irtisanon sopimuksen. Työnantajani oli valmis maksamaan palkan tältä ajalta, eli kyseessä oli niin sanottu uuden mallin mukainen sopimus.

Sopimus mietitytti minua, sillä olin lukenut, että kilpailukieltosopimuksissa tulee olla erityisen painava syy. Minulle tarjottuun työtehtävään tällaista ei mielestäni liittynyt, eikä vastaavaa kilpailukieltoa ollut edellytetty aiemmissa työsopimuksissani. Pidin tärkeänä, että voin alkaa vapaasti etsiä uusia töitä sitten, kun itsestä siltä tuntuu. Ymmärsin, että kuuden kuukauden kilpailukielto rajoittaa peliliikkeitäni, jos haluan edetä urallani.

Kilpailukielto poistettiin työsopimuksesta omasta pyynnöstäni eikä minun tarvinnut käydä siitä sen isompaa vääntöä. Itselleni jäi mielikuva, että kilpailukielto oli saattanut jäädä mukaan jonkun toisen työsopimuspohjasta. Näissä kannattaa siis olla tarkkana! Itse en lähtisi kovin helposti tekemään sopimusta, joka sitoo omaa urakehitystä.”

Ornamon jäsen, 35 vuotta.

”Pidän tärkeänä, että voin alkaa vapaasti etsiä uusia töitä.”


JÄSENEN TARINA

Yhteen asiakkaaseen sitoutuminen voi olla riski

”Olen tehnyt pitkään muotoilijan töitä isolle suomalaiselle yritykselle. Yhteistyö on sujunut hyvin ja luottamuksellisesti useita vuosia, molemmin puolin.  Sopimuksemme sisälsi kilpailukiellon eli en voinut myydä tuotteitani asiakkaani asiakkaille. Vastaavasti asiakkaani oli sitoutunut vähimmäistilausehtoon mikä tarkoittaa, että he sitoutuivat julkaisemaan mallistoni vuosittain.


Tilanne muuttui yrityksen uuden toimitusjohtajan ja strategian myötä. Yritys poisti vähimmäistilausehdon ja jätti julkaisematta mallistoni, jonka eteen olin jo tehnyt töitä. Samalla kilpailukielto poistui ja olen siis vapaa tekemään suunnittelua myös muille asiakkaille.


Tilanne on kuitenkin kinkkinen, sillä olen tehnyt pitkään ja uskollisesti töitä yhdelle yritykselle ja samalla ikään kuin leimautunut heidän suunnittelijakseen. Tämä on ikävä kyllä yleistä tietyillä muotoilun aloilla: kiinnitetään muotoilija yritykseen, mutta ei teetetä riittävää määrää työtä. 


Itse olen ollut ikään kuin kultaisessa häkissä siinä mielessä, että tuotteet ovat myyneet hyvin ja olen saanut rojaltikorvauksia sen verran hyvin, että minulla ei ole ollut tarvetta laajentaa asiakaskuntaa.


Vaikka oma tilanteeni on haasteellinen, näen siinä toki myös mahdollisuuksia. Nyt aloitan neuvotteluja uusien asiakkaiden kanssa. Vaatii aikaa ja työtä todistaa, että voin tehdä paljon muutakin kuin mistä minut on opittu tuntemaan.

Nuoremmille muotoilijoille sanoisin, että älä sido itseäsi yhteen taloon. Ja kun teet sopimuksia, muista ehdottomasti, että myyt vain käyttöoikeudet tekemääsi työhön, et kaikkia oikeuksia. Minullekin tarjottiin aiemman sopimuksen raukeamisen yhteydessä paperia, jossa entinen toimeksiantajani olisi saanut kaikki oikeudet työhöni. En tietenkään suostunut siihen. Nyt voimassa on sopimus, joka määrittää, että jos yritystai minäirtisanoo nykyisen sopimukseni kokonaan, tekemieni mallien oikeudet palautuvat minulle puolentoista vuoden sisällä.”

Ornamon jäsen, 57 vuotta

”Nuoremmille muotoilijoille sanoisin, että älä sido itseäsi yhteen taloon.”