Tartu mahdollisuuteen

Business Finland-pääkonttori
Kuva: Business Finland

Business Finlandin asiantuntijat kertovat, mitä muotoiluyritysten kannattaa tänä vuonna panna merkille rahoitusmahdollisuuksia pohtiessaan. Myös toiminimiyritysten kannattaa olla valppaina mahdollisuuksista, vaikka ne eivät voi suoraa rahoitusta toimintaansa hakeakaan. 

Keväällä käynnistynyt rahoitus eri toimijoiden muodostamille liiketoimintaekosysteemeille, niin sanotuille Kasvumoottoreille, palvelee suureen liiketoimintaan tähtääviä kumppaneita. Rahoitus edellyttää monialaisuutta: sitä myönnetään esimerkiksi yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisyhteisöjen yhteistyölle, jossa on potentiaalia vähintään miljardin uudelle vientiliiketoiminnalle.

”Muotoiluyrityksillä on monialaisissa liiketoimintaekosysteemeissä paljon mahdollisuuksia”, kertoo johtaja Teija Lahti-Nuuttila. Hän ottaa esimerkiksi puu- ja selluloosapohjaisten tekstiilien ja komposiittien tekijöitä yhdistävän Uudet kuitutuotteet -ekosysteemin. Se syntyi Business Finlandin Bionets-ohjelmassa. Taustalla on muotoiluajattelua ja teknologiaa yhdistävä tutkimushanke Design Driven World of Cellulose. Ekosysteemin toimijoista uusia liiketoiminta-avauksia ovat tehneet muun muassa kuituteknologiayhtiö Spinnova ja Marimekko.

Jotta uutta liiketoimintaa syntyisi, rahoitusta on tarjolla jo yhteistyön kehittelyvaiheessa. Muotoilijoiden osaamiselle voi tällöin olla käyttöä myös esimerkiksi fasilitaattorin roolissa.

”Kun joukko yrityksiä ja muita toimijoita ovat löytäneet yhteisten liiketoimintaidean, jonka yhteenlaskettu potentiaali ylittää vaaditun miljardin euron rajan, ne voivat valita keskuudestaan toimijan, joka fasilitoi ja kehittää yhteistyötä eteenpäin. Se voi hakea rahoitusta esimerkiksi verkoston laajentamiseksi kansainvälisillä markkinoilla sekä yhteistyön kehittämiseksi ja markkinoimiseksi”, Lahti-Nuuttila kertoo.

Älä unohda innovaatioseteliä

Tekesin loppuvuonna 2016 lanseeraama innovaatioseteli on tarkoitettu pk- ja startup-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea. 6 200 euron arvoisella innovaatiosetelillä voi ostaa osaamista ideansa eteenpäin viemiseksi.

Innovaatiosetelillä ei voi kustantaa palkkakuluja tai laitekustannuksia, vaan se on tarkoitettu kehitystyöhön. Yrityksellä ei saa olla verovelkaa ja sen tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Innovaatiosetelillä voi hankkia vain sellaista osaamista, jota yrityksellä ei itsellään ole.

”Innovaatioseteliä on käytetty paljon muun muassa palvelumuotoilun hyödyntämiseen”, kertoo tuotepäällikkö Risto Lustila. ”Mahdollisia käyttökohteita ovat esimerkiksi tuote- ja palvelukehitys tai muotoilustrategian valmistelu.”

Rekisteröidy palveluntarjoajaksi ja kerro siitä asiakkaillesi!

Muotoiluyrityksen näkökulmasta on tärkeä huomata, että innovaatioseteliä voi hyödyntää kahdessa tarkoituksessa. Sillä voi hankkia osaamista oman liiketoiminnan kehittämiseen. Muotoiluyritys voi myös toimia innovaatiosetelin palveluntarjoajana ja markkinoida tätä asiakkailleen mahdollisuutena projektin rahoittamiseen.

Yritykset voivat hyödyntää innovaatioseteliä molemmista näkökulmista. Setelillä voi hankkia esimerkiksi innovatiivisia teknologiaratkaisuja parantamaan omaa liiketoimintaa ja palvelua. Kannattaa kuitenkin muistaa, että innovaatioseteliä ei voi käyttää koodaamisen kustannuksiin.

Yrityksen, joka haluaa ostaa palvelua innovaatioseteleillä, on ensin etsittävä sopiva palveluntarjoaja – esimerkiksi muotoilutoimisto – jonka kanssa se haluaa tehdä yhteistyötä. Yhteistyökumppanin voi valita myös Business Finlandin verkoston ulkopuolelta, jolloin Business Finlandin asiantuntija tarkistaa yritykselle asetettujen vaatimusten täyttymisen innovaatiosetelin käsittelyvaiheessa. Jos innovaatioseteli myönnetään, yritys raportoi työn toteutumisen jälkeen tuloksista Business Finlandille, joka maksaa 6 200 euron palkkion palvelutarjoajalle.

Yritykset voivat rekisteröityä palveluntarjoajien verkostoon Business Finlandin sivuilla. Rekisteröityä voi kuka tahansa yritys, myös toiminimi, jolla ei ole maksuhäiriöitä eikä verovelkaa.

Business Finland ei markkinoi eikä arvioi palvelutarjoajia, ainoastaan listaa niitä sivuillaan. Suosittuun palveluun on rekisteröitynyt jo 4 500 palveluntarjoajaa.

Myös toiminimiyritykset voivat toimia innovaatiosetelin palveluntarjoajana.

Uusia avauksia ammattilaisbisnekseen

Lifestyle-yritysten kansainvälistymiseen keskittyvä ohjelma, jota hallinnoi aiemmin Finpro, teki keväällä uuden avauksen kutsumalla joukon japanilaisia sisustusarkkitehteja tutustumaan
suomalaisiin julkitiloihin. Tilaisuudessa verkotettiin sisustusarkkitehteja suomalaisten huonekalujen ja sisustustuotteiden valmistajien kanssa. ”Tämä oli meiltä pieni uusi avaus projekti- ja ammattilaisbisneksen suuntaan”, kertoo ohjelmapäällikkö Sami Häikiö. ”Perinteisesti ohjelmamme keskittyy pitkälti kuluttajatuotteita tarjoaville yrityksille.”

Lifestyle-ohjelmassa on mukana reilut 50 yritystä, joista noin kymmenen vaihtuu vuosittain. 1 500 euron vuosimaksua Business Finlandille maksavat yritykset pääsevät mukaan kansainvälisille messuille, ostajatapahtumiin ja muihin vientiä edistäviin verkostoitumistapahtumiin. Matkakulut sekä mahdolliset rahtikulut yritys kustantaa itse. Vienninedistämisen kohdemaita ovat Japani, Etelä-Korea, Saksa, UK ja Tanska.

Ohjelmaan ei ole erillistä hakua vaan Business Finland ottaa harkinnan mukaan yrityksiä, joilla arvioi olevan mahdollisuuksia hyödyntää ohjelman tarjoamia matkoja ja muita tilaisuuksia.

Ohjelmassa mukana olevat yritykset ovat saaneet Häikiön mukaan hyvin näkyvyyttä.

”Trendi on muuttumaton, suomalaisen ja skandinaavisen muotoilun nousulle ei näy loppua Aasiassa. Erityisesti huonekaluilla on nyt kysyntää, sen alan yrityksiä mahtuisi mukaan lisää.”

Teksti: Johanna Lassy-Mäntyvaara