Tekisitkö designsijoituksen?

Antti Innanen pohtii, miksi muotoilua ei Suomessa suojata ja haastaa muotoilijat ajattelemaan mallisuojaa investointina.

Suomi on tunnettu muotoilustaan. Suomalainen muotoilu on kansainvälisesti arvostettua. Muotoilun ja muotoiluosaamisen arvo Suomen kansantaloudelle on merkittävä. Suomi on muotoilumaa.

Mallisuoja on muotoilun oikeudellinen ilmenemismuoto. Mallisuoja suojaa tavaran ulkomuodon. Suojattavan tavaran tulee olla konkreettinen, teollisesti tai käsityönä valmistettava esine. Mallioikeus antaa haltijalleen yksinoikeuden mallin hyväksikäyttöön. Suomessa rekisteröidään todella vähän malleja. Nämä harvat rekisteröinnit ovat voimakkaasti keskittyneet muutamille toimijoille. Suojamuotojen käytöllä mitattuna Suomi on surkea muotoilumaa.

Mallisuoja on joustava ja edullinen suojamuoto. Taloudellisesta näkökulmasta mallisuojan käytölle tuskin on esteitä, vaikka toimijalla ei olisikaan kovin paljoa resursseja käytössään. Mallisuojaa on myös helppo hakea ja suojaa saa nopeasti. EU:n laajuinen yhteisömalli on voimassa kaikissa jäsenmaissa, yhdellä hakemuksella.

Miksi muotoilua sitten ei suojata Suomessa? Tähän on varmasti useitakin syitä.

Ensimmäinen liittyy suojaamisen käsitteeseen. Englanniksi mallisuoja on design registration. Puhuttaessa mallisuojasta ja muotoilun suojaamisesta syntyy helposti käsitys siitä, että muotoilijalla olisi automaattisesti syntyvä yksinoikeus kaikkeen suorittamaansa muotoiluun. Mallisuojan hakeminen nähdään jonkinlaisena ylimääräisenä ja vapaaehtoisena lisävakuutuksena, vaikka kyse on todellisuudessa yrityksen arvoa lisäävästä investoinnista.

Digitalisaatio muodostaa valtavan mahdollisuuden muotoilulle.

Tämän lisäksi Suomessa ei ole ymmärretty sitä, että digitalisaatio muodostaa valtavan mahdollisuuden muotoilulle. Digitaalisessa maailmassa immateriaalioikeudet ovat erittäin tärkeitä, koska ne eivät vähenny samalla tavalla kuin materiaalinen omistus. Yksinoikeutta tavaran ulkoasuun voidaan lisensioida ilman, että itse oikeus merkittävästi vähentyy.

Oikeuden arvo saattaa kasvaa kun sitä käytetään tehokkaasti. Tulevaisuuden muotoilu on entistä enemmän immateriaalioikeuksien myymistä ja lisensioimista.

Aineettoman arvonmuodostuksen ymmärtäminen on ehdoton edellytys suomalaisten muotoiluyritysten kasvulle. Arvo on tulevaisuudessa aineetonta. Saattaa olla, että mallisuoja tulisi nimetä ja muotoilla uudestaan siten, että se korostaisi sen arvoa yritykselle. Muotoiluinvestointi tai designsijoitus olisivat mahdollisesti oikeampia nimiä.

Antti Innanen on IPR- ja teknologiaoikeuteen keskittyneen Dottir Asianajotoimiston osakas ja toimitusjohtaja. Ornamon IPR:stä kasvua muotoilubisnekseen -seminaarissa 28.4. Innanen tarjoaa uudenlaisia strategisia näkökulmia muotoilun ja brändin suojaamiseen ja hyödyntämiseen strategisella tavalla globaalissa verkkobisneksessä.
Lue lisää:
 https://www.ornamo.fi/tapahtuma/iprsta-kasvua-muotoilubisnekseen/