Tiedote: 10-vuotias Designakatemia haastaa helsinkiläiskoulut muotoilemaan kouluympäristön paremmaksi

Muotoilija Linda Vanni luotsaa Hyvää lähiympäristöä muotoilun keinoin -kurssilaisia Aurinkolahden peruskoulun lähiympäristössä. Kuva: Anni Koponen
Muotoilija Linda Vanni luotsaa Hyvää lähiympäristöä muotoilun keinoin -kurssilaisia Aurinkolahden peruskoulun lähiympäristössä. Kuva: Anni Koponen

Tiedote: julkaisuvapaa 18.3.2021

Designmuseon ja Ornamon muotoilukasvatushanke on kymmenessä vuodessa kasvanut Skidiakatemian iltapäiväkerhotoiminnasta peruskoulun puolelle ja aina lukioon saakka. Designakatemia tuo muotoiluajattelun kouluun ja antaa opettajille uusia välineitä ilmiöpohjaiseen oppimiseen.

Designmuseo ja Ornamo ovat tuottaneet Helsingin kaupungin tuella muotoilukasvatushanke Designakatemiaa jo kymmenen vuoden ajan. Designakatemiassa muotoilijat jalkautuvat kouluihin opettajien työpareiksi. Vuosien varrella yhteensä 15 muotoilijaa on pitänyt pitkäkestoisia muotoilukursseja 20 helsinkiläiskoulussa. Muotoiluajattelua oppivat niin oppilaat kuin opettajat, jotka saavat uusia ideoita ja menetelmiä ilmiöpohjaisen oppimisen tueksi.

Designakatemian sisällöt ovat kehittyneet ja eläneet ajassa koko kymmenen vuoden ajan, ja kouluissa on toteutettu mm. koulukiusaamisen ehkäisemiseen, robotiikkaan ja kestävään kehitykseen liittyviä projekteja. Muotoilukasvatuksesta on Designakatemian toiminta-aikana tullut osa monen koulun arkea.

”Designakatemiassa halutaan kasvattaa lasten osallisuutta, ja antaa tilaa omien luovien ideoiden esiintuomiseen. Koulujen opettajat ovat aivan huippuja, mutta uskomme vahvasti, että muotoilijoilla on osallistaviin kasvatusmenetelmiin ja ympäristökysymyksiin uutta annettavaa”, sanoo Ornamon asiantuntija Petra Ilonen.

Designakatemiassa Designmuseo tukee kurssien pedagogista suunnittelua sekä opetusta. Ornamo vastaa yhteistyöstä muotoilijoiden kanssa. Muotoilijat toteuttavat kouluissa 12–18 tunnin opetuskokonaisuuksia, jotka räätälöidään luokka- ja koulukohtaisesti. Lisäksi hankkeessa on tuotettu kehittämiskeskus Opinkirjon kanssa Muotoilupakki-verkkosivustoja menetelmäkortit, joita voi käyttää muotoiluoppimisen työkaluina kouluissa.

”Designakatemia tähtää muotoilukasvatuksen edistämiseen. Hankkeen avulla muotoilukasvatuksen merkitystä on vahvistettu ja tehty sitä entistä saavutettavampaa.Museo oppimisympäristönä on ollut ahkerassa käytössä. Tiivis yhteistyö muotoilijoiden ja koulujen kanssa tuo ajankohtaisia ja kiinnostavia näkökulmia myös museoon. Opetushenkilöstön pedagogista osaamista alueella on kannustettu museossa järjestetyillä koulutustilaisuuksilla”, sanoo Designmuseon museolehtori Hanna Kapanen.

Keväällä 2021 Designakatemia kutsuu kouluja ottamaan osaa muotoilija Linda Vannin julistamaan muotoiluhaasteeseen ja ideoimaan parempaa lähiympäristöä muotoilun keinoin. Muotoiluhaaste on kaikille kouluasteille tarkoitettu tehtävä, jonka avulla tutustutaan muotoiluun ja sen menetelmiin. Tavoite on lähestyä omaa lähiympäristöä muotoilijan silmin, sekä kehittää yhdessä tunnistettuihin haasteisiin ratkaisuja.

Muotoiluhaaste perustuu Vannin Vuosaaren Aurinkolahden peruskoulussa syksyllä 2020 toteutuneeseen Designakatemian kurssiin. Aineisto on tarjolla koulujen käyttöön Designmuseon Designakatemia -osiossa. Siihen kuuluu pdf-muotoinen opetusmateriaali ja työskentelyn alustava video.

#Designakatemia #muotoiluhaaste #hyvaalahiymparistoa

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Designmuseon museolehtori Hanna Kapanen, +358 50 301 6838, hanna.kapanen@designmuseum.fi

Ornamon projektipäällikkö Petra Ilonen, +358 46 878 2572, petra.ilonen@ornamo.fi