Tiedote: Muotoilu saatava mukaan rakentamisen kestävään uudistamiseen

Rupimanteri-teos sijaitsee Joensuun keskustassa. Suunnittelu: Berry Creative. Kuva: Miska Korpelainen,
Rupimanteri-teos sijaitsee Joensuun keskustassa. Suunnittelu: Berry Creative. Kuva: Miska Korpelainen,

Muotoiluajattelu on saatava pikaisesti mukaan ilmastotavoitteiden edistämiseen rakennetussa ympäristössä. Tänään julkaistussa Rakennetun ympäristön tila -raportissa peräänkuulutetaan rakentamisen alalle täyskäännöstä kestävän rakentamisen toteuttamiseksi.

Muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamo osallistui ROTIn asiantuntijapaneelien työskentelyyn. Joka toinen vuosi järjestettävä rakennetun omaisuuden tilan ja tulevaisuuden arviointiin osallistuu yli sata kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijaa eri järjestöistä ja yrityksistä.

Ornamon asiantuntija Anna Rikkinen näkee, että aika on nyt kypsä luovalle suunnittelulle, joka on otettava täysimittaisesti käyttöön rakentamisen alalla. Ihmisymmärrykseen perustuva suunnittelu on muotoilun ydinosaamista, ja siihen perustuvan muotoiluajattelun avulla tehdään parempia kaupunkiympäristöjä, palveluja ja tuotteita.

– Muotoiluajattelu holistisena osaamisalana on rakentamisen laatutekijä, ja sille on nyt tarvetta rakentamisen uudistamisessa. Rakentamisessa on kyse ihmisiä varten tehdyistä tiloista ja ratkaisuista, ja luovan suunnittelun ammatilaiset kykenevät mm. osallistamisen menetelmillä luomaan tarvelähtöisiä ja vihreitä ratkaisuja. Suomessa meillä on tästä jo esimerkkejä, sillä monet kunnat ovat jo juurruttaneet muotoiluajattelua organisaatioonsa, Rikkinen iloitsee.

Rikkinen arvioi, että nopeiden päästövähennysten aikaansaamiseksi tarvitaan teknisten ratkaisujen lisäksi kokonaisvaltaista ajattelua, jolla vaikutetaan ihmisten elintapoihin ja asenteisiin. Hän nostaa esimerkiksi Lahden, joka valittiin ensimmäisenä suomalaiskaupunkina Euroopan ympäristöpääkaupungiksi vuodelle 2021. Lahti hyödyntää muotoilua strategisesti ja rahoittaa myös ruohonjuuritason kokeiluja, joissa muotoilu on vahvasti mukana.

Tuoreen Rakennetun ympäristön tila-raportin mukaan  72% asuu kaupunkiseuduilla, joissa syntyy 80 % bruttokansantuotteestamme. Yli 90% innovaatioista syntyy kaupungeissa. Samaan aikaan yli 70% päästöistä syntyy joko suoraan suoraan tai epäsuoraan kaupunkien toiminnoista.

Myös EU:ssa haetaan luovia ratkaisuja unionin ilmastopolitiikkaa ohjaavan Vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseksi. EU:n komission Uusi eurooppalainen Bauhaus-aloite kutsuu luovan luovan suunnittelun ammattilaiset avukseen löytääkseen uusia tapoja asua ja elää.  Aloitteella halutaan luoda kaupunkien ja rakennetun ympäristön kestävää tulevaisuutta.

Lisätiedot:

Anna Rikkinen

Asiantuntija, Ornamo
anna.rikkinen@ornamo.fi