Tiedote: Uudistuvaa keramiikkataidetta esittelevään näyttelyyn on valittu monipuolinen ryhmä taiteilijoita

Nathalie Lautenbacherin keramiikkateos Inevitable, 2018.
Nathalie Lautenbacher: Inevitable, 2018 (kivitavara ja polttamaton savi, n. 120 x 80 x 20 cm). Kuva: Ruut Lahdenmäki

EMMA – Espoon moderinin taiteen museo toteuttaa yhteistyössä muotoilun asiantuntijajärjestö Ornamon kanssa keramiikkataiteen näyttelyn. Näyttely nostaa esille taiteilijoita, jotka ovat uudistaneet keramiikkaa nykytaiteen materiaalina. Teoksissa käsitellään keraamisen materiaalin kautta murtumisen ja uudelleenrakentamisen teemoja – ihmisten suhdetta maaperään, ympäristöön ja toisiinsa.

Näyttelyn taiteilijat valittiin Ornamon jäsenistölle avoimella portfoliohaulla, joka toteutettiin 8.6.–5.7.2020. Taiteilijavalinnat teki EMMAn amanuenssi ja näyttelyn kuraattori Laura Kokkonen.

”Näyttelyyn valikoitui hyvin monipuolinen joukko eri-ikäisiä keramiikkataiteilijoita. Heidän portfolioistaan välittyi vahva taiteellinen näkemys ja hienovarainen herkkyys ympäristön ja yhteiskunnan ilmiöitä kohtaan. Portfolioiden taso oli todella korkea, keramiikka on selvästi tekniikkana nousussa. Näyttelyn lähtökohdat – särö, murros ja ekologinen ja yhteiskunnallinen jälleenrakentaminen – nousivat osassa portfolioista vahvasti esille ja toisissa teema taas syveni ja tarkentui. Valittujen taiteilijoiden työtä yhdistää rakkaus saveen ja sen käytön radikaalikin uudistaminen”, perustelee näyttelyn kuraattori Laura Kokkonen, EMMA.

Portfoliohaun perusteella valitut taiteilijat ovat Priska Falin & Helen Felcey, Veera Kulju, Nathalie Lautenbacher, Piia Lieste, Tiia Matikainen, Meri Oivo, Matteo Pennacchio, Maria Punkkinen, Outi Savolainen, Caroline Slotte, Irma Weckman ja Working with Soil -työryhmä (Özgü Gündeşlioğlu, Catharina Kajander, Riikka Latva-Somppi ja Maarit Mäkelä).

Haun ulkopuolelta näyttelyyn kutsuttiin brittitaiteilija Katie Spragg, jonka keramiikkaa hyödyntävät animaatiot käsittelevät luontoon liittyvien fantasioiden ja todellisuuden suhdetta leikkisällä tavalla. Toinen kutsuttu taiteilija on Vuoden nuori muotoilija 2020, Matias Liimatainen, joka yhdistelee veistoksissaan luonnon materiaaleja keramiikkaan.

Näyttely on esillä yleisölle EMMAssa 14.4.2021–27.2.2022 vaihtuvien näyttelyiden tilassa, jota ympäröi Bryk & Wirkkala -katseluvarasto.