Tilasuunnittelu terveydenhuollon tukena

Helsingin Syömishäiriökeskuksen keittiö, jonka on suunnitellut sisustusarkkitehtitoimisto Protest Design. Kuva © Mikael Petterson Photography
Helsingin Syömishäiriökeskuksen keittiö, jonka on suunnitellut sisustusarkkitehtitoimisto Protest Design. Kuva © Mikael Petterson Photography

Vuoden 2022 sisustusarkkitehtitoimistoksi valittu Marko Nenosen ja Taina Lehtisen Protest Design suunnittelee sairaalakohteita yhteistyöprojekteissa, joiden tarpeet vaihtelevat laidasta laitaan.

Terveydenhuollon tilojen suunnittelu on oma maailmansa. Sairaaloiden, terveyskeskusten, hoitokotien ja muiden hoivaan liittyvien tilojen suunnittelussa pitää huomioida valtava määrä erilaisia yksityiskohtia.

Henkilökunnalla on omat uniikit tarpeensa ja jokaisella potilasryhmällä omansa. Hankkeissa pyritään toteuttamaan mahdollisimman hyvin viihtyvyys, turvallisuus, toimivuus ja helppous – parhaimmillaan myös lohtu ja tunne välittämisestä.

Käyttäjälähtöisyys osana suunnitteluprosessia

Yhteistä sairaalasuunnitteluprojekteille on usein sekä niiden pitkäkestoisuus, kallis hinta että yhteistyö useiden eri tahojen kanssa arkkitehdeistä hoitohenkilökuntaan. Siksi niitä simuloidaan usein virtuaalisuunnittelulla.

Järvenpään sosiaali- ja terveystalon suunnittelussa eri käyttäjäryhmät pääsivät osallistumaan suunnitteluun virtuaalimallin avulla hankkeen kaikissa vaiheissa. Henkilöstön lisäksi suunnittelussa kuultiin myös erilaisia kuntalaisryhmiä lapsista vanhuksiin. Kuntalaisille järjestettiin niin virtuaalimallia hyödyntäviä työpajoja kuin avoimien ovien tapahtuma rakennusvaiheessa.

‘’Veimme suunnittelua eteenpäin huolellisesti analysoidun palautteen perusteella. Tämä panostus ja yhteisöllinen suunnittelutapa on nostanut tyytyväisyyttä valmiisiin tiloihin ja luonut kohteesta merkityksellisemmän,” Marko Nenonen valottaa.

Käyttäjälähtöisyys sekä esteettömyys suunnittelun lähtökohtana korostuvat erityisesti terveydenhuollon tiloissa. Sairaalat ovat lukuisten ammattilaisten työpaikkoja, joiden toiminta pyörii koko vuorokauden ja vuoden ympäri. Työn luonne on raskasta, joten tilojen täytyy helpottaa ja tukea työtä niin paljon kuin mahdollista.

Tampereen Yliopistollisen Sairaalan päärakennuksen aulatilat, jotka on suunnitellut sisustusarkkitehtitoimisto Protest Design. © Kuvio Oy / Anders Portman
Tampereen Yliopistollisen Sairaalan päärakennus, Tampere Tampere University Hospital main building, Tampere © Kuvio Oy / Anders Portman

Viihtyisyys ja taiteen merkitys sairaalaympäristössä

Tilojen viihtyisyys korostuu sairaalaolosuhteissa. Kodinomaisuutta pyritään lisäämään aina, kun se on mahdollista. Suunnittelussa pitää myös ottaa huomioon hygieniavaatimukset, puhdistettavuusominaisuudet ja kestävyys. Lisäksi sairaalat ovat huoltovarmuuskriittisiä kohteita.

Puumateriaalin käyttö koetaan yleisesti miellyttävänä ja rauhoittavana. Kasvien käyttäminen on sairaalaympäristössä haastavaa, joten rauhoittavia luontoaiheita voidaan tuoda mukaan sisustukseen esimerkiksi suurkuvatulosteiden avulla.

‘’Taide on tärkeä ihmisiä lohduttava elementti, johon sairaalaympäristössä budjetoidaan aina. Taidetta saadaan usein myös lahjoituksina’’, Taina Lehtinen kertoo.

Syömishäiriökeskuksessa korostuu kodinomaisuus

Protest Design on suunnitellut muun muassa Syömishäiriökeskukselle useita toimitiloja, joiden tarkoitus on osaltaan tukea ammattitaitoista hoito-, kuntoutus- ja terapiatyötä.

Jokaisella kohteella on omat erityispiirteensä. Syömishäiriökeskuksessa vältellään isoja heijastavia pintoja ja peilejä suihkutiloissa. Psykiatrisissa tiloissa ei käytetä mitään varusteita tai sisustuselementtejä, joita voisi käyttää satuttamistarkoituksessa.

Suunnittelun tavoitteissa painottuvat lämminhenkisyys ja kodinomaisuus erityisellä tavalla. Ympärivuorokautista hoitoa tarjoavan yksikön suunnittelussa neutraali värimaailma ja runsas puumateriaalin käyttö jättävät tilaa vaikeassa tilanteessa olevien asiakkaiden henkilökohtaisille esineille tai vaikkapa taideteoksille.

Turvallisuus tulee huomioida tarkkaan suunnittelun kaikissa vaiheissa aina pohjaratkaisuista valaistukseen sekä tilojen kalusteisiin ja varusteisiin. Lasipinnat lisäävät valoisuutta ja avoimuutta, mutta näkyvyys tilojen välillä tulee olla optimaalinen.

Sairaaloiden, kuten muidenkin julkisten tilojen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota myös fyysiseen turvallisuuteen. Avoimuutta ja luottamusta herättävillä tilasuunnitteluratkaisuilla on todettu olevan uhkaavaa käyttäytymistä vähentävä vaikutus. Henkilökunnalla tulee säilyä esteetön pääsy huoneesta toiseen. Yksityisyyteen kiinnitetään huomiota niin asiakkaiden kuin henkilöstön kohdalla.

Tilojen suunnittelu tukee hoitotyötä

Opasteet ovat tärkeässä roolissa sairaalaympäristössä. On turhauttavaa, jos isoissa ja sokkeloisissa tiloissa ei löydä helposti mitä etsii. Itseohjautuvuuteen kannustava opastejärjestelmä helpottaa myös henkilökunnan työtä.

”Opastejärjestelmän tulisi olla sellainen, jossa ilmoittautumispisteet, vuoronumerojärjestelmät, kalusteet, fyysiset opasteet, ääniopasteet, valaistus, värit ja grafiikka muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden,” Nenonen sanoo.

Nenosen ja Lehtisen mukaan tilassa olemisen täytyy olla helppoa varsinkin silloin, kun kaikki muu saattaa olla vaikeaa.

‘’Sairaalaympäristöjen suunnittelussa sisustuksen tehtävä on tukea hoitotyötä ja parhaassa tapauksessa edistää paranemista. Tähän päästään ammattitaitoisen ja moniammatillisen yhteistyön avulla, johon yhdistetään myös uutta näkemystä ja rohkeutta poiketa totutuista kaavoista,” Nenonen ja Lehtinen kertovat.

”Sairaalaympäristöjen suunnittelussa sisustuksen tehtävä on tukea hoitotyötä ja parhaassa tapauksessa edistää paranemista.”

Protest Design

• Taina Lehtisen ja Marko Nenosen yritys Protest Design tekee sairaalakohteiden lisäksi monialaista työtä Suomessa ja maailmalla.

• Toimisto suunnittelee muun muassa Suomen suurlähetystöjä, konsulaatteja, myymälöitä ja ravintoloita sekä tekee opaste- ja konseptisuunnittelua.

• Käyttäjälähtöisen suunnittelutyön myötä Protest Design on kehittänyt suunnittelun tueksi työkaluja, jotka palvelevat työympäristöjen suunnittelua myös muilla toimialoilla.