Tule mukaan yrittäjyysjaostoon!

Muotoiluyritysten toiminnan ja kasvun erityishaasteet nostetaan pöydälle, kun Ornamon yrittäjyysjaosto aloittaa vuodenvaihteessa toimintansa. Järjestö etsii nyt jäsenistöstään näkemyksellisiä yrittäjiä vaikuttamaan muotoiluyritysten kehittämiseen. Jaoston toimikausi on kaksi vuotta ja se kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

Jaoston toiminnan tavoitteena on kartoittaa muotoiluyritysten tärkeimmät kehittämiskohteet ja sitten toimia haasteiden ratkaisemiseksi. Tutkimustiedon, toimikuntien asiantuntemuksen ja jäsenpalvelusta saatujen kokemusten perusteella kehittämiskohteita on useita.

– Jäsenistö, erityisesti sisustusarkkitehdit, ovat kaivanneet työprosessiohjeistusta ja projektinhallintamalleja. Muotoilijat tarvitsevat ohjeistusta mm. oman suunnittelun suojaamisen näkökulmasta. Erityisesti immateriaalisen suunnittelun osalta käytännöt ovat moninaiset ja hyviä käytäntöjä on syytä kirjata ja jakaa, sanoo jaoston esittelijänä toimiva Ornamon asiantuntija Asta Boman-Björkell.

Ornamon vuosittaisen muotoilualan suhdannekatsauksen perusteella muotoiluyritykset ovat kasvuhaluisempia kuin pk-yritykset keskimäärin. Muotoiluyritysten menestystä kuitenkin jarruttavat mm. työn heikko tuottavuus ja kannattavuus.

Jaoston tärkeimmistä kehittämiskohteet liittyvätkin muotoiluyritysten laskutuksen, hinnoittelun ja ansaintalogiikan kehittämiseen. Alan yritysten ansaintalogiikka nojaa vahvasti tuntilaskutukseen ja muotoilusta saatava taloudellinen voitto jää asiakasyrityksiin. Immateriaalioikeuksia ei hyödynnetä riittävästi ansainnan ja yrityksen arvon kasvattamisen välineinä.

Jaostolle maksetaan kokouspalkkiota.

Haluatko vaikuttaa yritysjaostossa?

Onko sinulla rautainen kokemus muotoiluyrittäjyydestä tai oletko tuore yrittäjä täynnä uusia näkemyksiä? Tule mukaan Ornamon yrittäjyysjaostoon, niin pääset vaikuttamaan muotoiluyritysten kehittämiseen!

Lähetä sähköpostilla pieni esittely itsestäsi ja motivaatiostasi alan kehittämiseen jaoston esittelijälle ja sihteerille osoitteeseen asta.boman(at)ornamo.fi 11.12.2015 mennessä. Lisätietoa saat myös puhelimitse 046 878 2571.