CHEMARTS_Bioslime2019_Chiao-wen Hsu&Yu Chen_PhotoEevaSuorlahti_DP1A7014