”Tunnista omat ennakkoasenteesi”

Michelle Sahal Estimé

”Muotoilijana meillä on kaikilla omat yksilölliset lähtökohtamme, aivan kuten heillä, joille muotoilemme”, kirjoittaa palvelumuotoilija Michelle Sahal Estimé.

”Muotoilijoiden ja loppukäyttäjien koko kirjoa ja moninaisuutta mietittäessä on olennaista ymmärtää keiden näkökulmia on tärkeää kuulla – ja keiden näkökulmat yleensä jäävät uupumaan. Tällöin kannattaa ensin tarkastella mitä näkemyksiä muotoilutiimin jäsenet edustavat ja minkälaisista taustoista he tulevat.

Meidän on usein helpoin muotoilla sellaisiin tarpeisiin, joita itsekin tunnistamme ja siksi muotoilijana on tärkeää huomata omat lähtökohtamme ja ennakkoasenteemme. Tästäkin syystä on tärkeää, että muotoilutiimien jäsenet tulevat mahdollisimman erilaisista taustoista.

Tutkimus osoittaa, että tiimissä, jossa yhdellä jäsenellä on samanlainen etninen tausta kuin loppukäyttäjällä, koko tiimi ymmärtää käyttäjää 152 % paremmin kuin tiimi, jossa kukaan ei
jaa sama taustaa käyttäjän kanssa. Me emme useimmiten tarkoituksella kehitä tuotteita tai palveluita, jotka suoranaisesti sulkevat osan ihmisistä niiden ulkopuolelle. Näin kuitenkin käy, jos emme kiinnitä huomiota eri vähemmistö jen osallistamiselle – ja läpi koko prosessin.

Omien ennakkoasenteiden tunnistaminen tekee meistä jokaisesta paremman muotoilijan.

Muotoilun ennakkoasenteet voivat siis liittyä mihin tahansa ominaisuuteen, joita meillä kaikilla on lukemattomia. Jos
ei itse ole koskaan ajatellut sukupuolten moninaisuutta, niin ei ehkä tiedosta kuinka tämä tulisi ottaa huomioon muotoi luprosessissa. Samaten jos on aina kuulunut valtaväestöön ihonvärin perusteella, tai kielen, uskonnon, toimintakyvyn,
iän tai minkä tahansa muun ominaisuuden perusteella, ei voi tietää kuinka nämä vaikuttavat tapaan jolla muut hyödyntävät tai kokevat palveluita.

Huomaisinko esimerkiksi jos tilassa olisi liian korkea kynnys pyörätuolilla liikkumiseen?
Tai sen jos digipalvelu määrittää asiakkaan sukupuolen automaattisesti väärin väestötietoja hyödyntäen? Entä
huomaisinko jos eläkeläinen tai hiljattain Suomeen saapunut kv-opiskelija ei pysty hyödyntämään olennaista digipalvelua? En välttämättä! Vastaukset kuitenkin löytyvät helposti kysymällä.

Omien ennakkoasenteiden tunnistaminen tekee meistä jokaisesta paremman muotoilijan. Tunnistamalla, että yksi
henkilö ei voi tietää kaikkien lähtökohtia ja tarpeita itse, avaamme ovet kysymiselle ja osallistamiselle nykyistä laajemmalla skaalalla – huomioiden ihmisten moninaisuuden.”


Kirjoittaja työskentelee palvelumuotoilijana
Goforella. Häntä kiinnostaa erityisesti palvelumuotoilun
hyödyntäminen laadukkaamman ja tasa-arvoisemman
digitaalisen maailman kehittämisessä.