Tutoriaali – Artikkeli

Tähän tulee 2-3 lauseen ingressi H3 fonttikoko. Intro/Title

Tähän tulee leipätekstiä.

Tällainen tilanne oli kuitenkin käsillä, kun liikkeenjohdon konsultointiyritys Hellonin teknologiajohtaja Niko Reunanen esitteli varainhoitoyritys Mandatumin johtoryhmälle Hellonin tiimin kanssa tekemänsä johtopäätökset Mandatumin saamasta asiakaspalautteesta.

Tulos oli selvä loppuasiakkaiden antaman palautteen perusteella: yrityksen kannattaisi kehittää muotoilun keinoin välittämisen tunnetta, johon panostaminen antaisi yritykselle kaksi kertaa paremman suositteluindeksin asiantuntemukseen perustuvan asiakaspalveluun verrattuna.

Jopa Reunasen yllätykseksi salillinen ekonomisteja osti ajatuksen heti, kun hän esitteli analyysinsa tulokset numeroiden avulla.

Tämä on nykymuotoilun ydintä, johon Hellonilla ollaan tietoisesti panostettu. Vasta perusteellisen analyysin jälkeen yrityksen muotoilutiimi aloitti työskentelyn Mandatumilla. Muotoilutyöhön kuului mm. uuden erottautuvan palveluidentiteetin suunnittelu ja sen jalkauttaminen mm. pelillisten menetelmien avulla.

Väliotsikko leipätekstiä, muista boldaus

”Usein aloitamme työmme matemaattisella analyysilla. Kehittämillämme menetelmillä voimme käydä suuriakin määriä esimerkiksi asiakaspalautteita läpi. Tulokset itsessään eivät vielä kerro, mitä pitää tehdä vaan se osoittaa kehittämisen kohteet”, Reunanen kertoo. VTT:n tutkijana aiemmin työskennellyt Reunanen on kouluttanut Hellonin muotoilijoita käyttämään kehittämiään keinoälysovelluksia. Niiden avulla Hellonin muotoilijat ovat harjaantuneet analysoimaan suuria aineistoja tehokkaasti, jotta tunnistetaan muotoilutyölle ja asiakkaan liiketoiminnalle hedelmällisimmät ongelmat.

KJHKJH

Tulokset itsessään eivät vielä kerro, mitä pitää tehdä vaan se osoittaa kehittämisen kohteet”

Reunanen haastaa työssään muotoiluprosessia, jonka tehostamisesta ja suuntaamisesta olennaisten kysymysten pariin hän on loputtoman kiinnostunut. Hänen mielestään teknologia, matematiikka ja keinoäly ovat tehokkaita apuvälineitä osoittamaan oikeita ongelmia. Muotoilun asiantuntijuutta eli ihmistä tarvitaan puolestaan ratkomaan nämä ongelmat ja löytämään vastaukset kysymykseen ”miten?”.