Työ muuttuu – ammatti-identiteetiltä vaaditaan joustavuutta

Uusi työ

Avoin asenne monenlaisia työmahdollisuuksia kohtaan on jatkossa entistä tärkeämpi osa ammattiosaamista muotoilun alalla, jota vakiintuneiden toimintamallien murtuminen haastaa parhaillaan voimakkaasti.

Tämä selviää Muotoilutyön uudet muodot -hankkeessa, jonka tulokset julkaistiin 11. huhtikuuta.

Hankkeen loppuraportti ja tulokset kootusti: ornamo.fi/uusityo

Pilottihankkeessa joukko ennakkoluulottomia muotoilijoita osallistui työelämävalmennuksiin, joiden tavoitteena oli tukea joustavan ammatti-identiteetin omaksumista vertaistyöskentelyn, itsereflektion, tiedostavan läsnäolon ja yhteissuunnittelun keinoin. Kokeilun analysoinnista ja mallintamisesta muodostuva hanke kartoitti muotoilualan näkökulmaa tulevaisuuden työhön, jossa osaaminen ja ammatti-identiteetti ovat muutoksessa.

Osan valmennuksista toteutti yhteistyössä Ornamon kanssa henkilöstöpalveluyritys Opteam. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra oli mukana projektissa tutkimassa uutta työllistymismallia ja kehittämässä menetelmiä, joita voidaan hyödyntää myös muilla aloilla.

Pilottiryhmältä kerättiin koko valmennuskauden ajan jatkuvaa palautetta sähköisin kyselyin. Lisäksi Ornamon vuosittaisen Muotoilualan työmarkkinatutkimuksen teemakysymykset käsittelivät uusien työn muotojen teemaa, mistä saatiin laajempi tutkimusaineisto aiheesta.

Työ ja tekijä eivät kohtaa perinteisin keinoin

Muotoilutyön uudet muodot -hanke tarjoaa arvokasta tietoa siitä, miten Ornamo voi jatkossa entistä paremmin palvella jäseniään tulevaisuuden työelämässä.

– Tämä vaatii mahdollisesti uusia strategisia kumppanuuksia sekä myös muiden alan toimijoiden haastamista mukaan muutokseen. Pilottihanke oli Ornamolta uusia aluevaltaus muuttuviin työmarkkinoihin, joiden pelisääntöihin järjestö haluaa myös jatkossa olla etujoukoissa vaikuttamassa, sanoo Teollisuustaiteen Liitto Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.

Työllistämismallin kokeileminen ei hankkeen aikana työllistänyt muotoilijoita tarjolla olleisiin työtehtäviin. Siksi se vahvistaa entisestään käsitystä siitä, ettei työllistyminen luovalla alalla tapahdu perinteisin keinoin työpaikkoja täyttämällä. Työsuhteen syntyminen edellyttää erityisiä taitoja ja kykyä kokeilla niin työn etsijältä, tarjoajalta kuin mahdollisesti kohtaannon rakentajaltakin, eli tässä tapauksessa työn välittäjältä.

Kohtaantohaaste näyttäytyy siis paitsi luovan alan tekijöiden haasteena määritellä osaamistaan, myös työn tarjoajan haasteena määritellä sitä osaamista ja niitä asiantuntijarooleja, joita yritysten liiketoiminnan kehittyminen tarvitsisi.

– Yritykset tunnistavat, että maailma on muuttumassa. Moni asiakas puhuu jo siitä, kuinka tulevaisuudessa työnteon muodot ovat yhä moninaisemmat ja isotkin yritykset johtavat itsenäisten osaajien verkostoa. Arkipäivä ohjaa kuitenkin ratkaisuja niin, että moni pitää yhä kiinni vanhoista toimintatavoista, toteaa Opteam Luovan asiakkuusjohtaja Elina Yrjölä Opteamin artikkelissa.

Työ muuttuu – miltä se tuntuu?

Sitran teetti työelämän muutoksesta selvitystyön, joka toteutettiin yhteistyössä Ornamon, Opteamin ja uutis- ja sisällöntuotantoyhtiö Mediahub kanssa. Selvitystyö Ihanaa, kamalaa ja siltä väliltä. Työelämä muuttuu – miltä se tuntuu avaa työelämän murroksen arkea elävien tuntemuksia.

– Selvityksen perusteella luovan alan osaajista piirtyy kuva sitkeinä luovijoina – työelämän Columbuksina, jotka ovat kaikesta huolimatta optimistisia töidensä suhteen, vaikka huoli toimeentulosta ja jatkuvuuden puutteesta vaivaakin, kertoo Sitran johtava asiantuntija Pirjo Nikkilä Sitran arikkelissa.