Työelämän pelisäännöt muuttuvat vuodenvaihteessa – tarkista tilanne omalta kohdaltasi

Ihmisiä istumassa työpisteillään koneiden ääressä avotoimistossa


Koronapandemian vuoksi viime vuonna tuli voimaan useita lainsäädännön tilapäisiä muutoksia, joista osa päättyi vuodenvaihteessa. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla on sekä palkansaajiin että yrittäjiin vaikuttavia muutoksia, joten nyt kannattaa tarkistaa omaan asemaan vaikuttavat seikat. Kokosimme yhteen tärkeimmät muutoskohdat.

Koronaepidemian takia työlainsäädäntöön tehdyt tilapäiset muutokset päättyvät

Lomautusta edeltävää lomautusilmoitusaikaa lyhennettiin koronavirusepidemian takia tilapäisesti viiteen päivään. Ilmoitusaika on 1.1.2021 alkaen 14 päivää.

Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa lyhennettiin väliaikaisesti viiteen päivään. Kestoaika on 1.1.2021 alkaen kuusi viikkoa tai 14 päivää.

Työntekijän takaisinottovelvollisuutta pidennettiin koronavirusepidemian takia yhdeksään kuukauteen, jos työntekijä on irtisanottu väliaikaisten säännösten voimassaoloaikana. Takaisinottoaika on 1.1.2021 alkaen neljä tai kuusi kuukautta.

Työnantajalla on ollut koronavirusepidemian takia oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Muutos oli voimassa 31.12.2020 asti.

Työnantajalla on ollut oikeus purkaa koeajalla olevan työntekijän työsopimuksen myös työsopimuslain tarkoittamalla taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. Muutos oli voimassa 31.12.2020 asti.

Väliaikaiset laajennukset lomautettujen ja yrittäjien työttömyysetuuteen jatkuvat

Hallitus esittää, että lomautettujen ja yrittäjien työttömyysetuuteen sekä TE-toimistojen toimintaan liittyviä lakimuutoksia jatketaan osittain. Väliaikaisten muutosten tavoitteena on turvata lomautettujen ja yrittäjien toimeentuloa sekä helpottaa työttömyysturva-asioiden käsittelyä koronaviruspandemian pitkittyessä.

TEM:n tiedote 19.11.2020: Väliaikaiset laajennukset lomautettujen ja yrittäjien työttömyysetuuteen jatkuvat

Väliaikaisia muutoksia työvoimakoulutukseen – TE-toimistot voivat tarjota myös korkeakoulututkintoon johtavia opintoja

Tasavallan presidentti on vahvistanut 17.12.2020 lainmuutoksen, jonka mukaan ELY-keskukset ja TE-toimistot voivat hankkia ja tarjota korkeakoulututkintoon johtavia opintoja työvoimakoulutuksena tietyin edellytyksin 1.1.2021–30.6.2022 välisenä aikana. Tavoitteena on edistää työllisyyttä ja turvata osaavan työvoiman saatavuus erityisesti kasvavilla toimialoilla sekä samalla huomioida koronapandemian työmarkkinoille tuomat muutokset.

Laki tulee voimaan 1.1.2021 ja se on voimassa kesäkuun 2022 loppuun. Lakimuutoksessa tarkoitettujen opintojen tulee alkaa viimeistään 30.6.2022 ja päättyä viimeistään 30.6.2024.

TEM:n tiedote 29.10.2020: Hallitus esittää väliaikaisia muutoksia työvoimakoulutukseen – TE-toimistot voisivat tarjota myös korkeakoulututkintoon johtavia opintoja

Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan 30.6.2021 asti

Asetus koskee ELY-keskusten myöntämää yrityksen kehittämisavustusta. Väliaikaiset muutokset mahdollistavat yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen enimmäismäärältään 800 000 euron suuruisena väliaikaisena valtiontukena sekä avustuksen myöntämisen pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020.

Euroopan komissio on 30.11.2020 antamallaan päätöksellä jatkanut Suomen puitetukiohjelman voimassaoloa 30.6.2021 asti.

TEM:n tiedote 30.12.2020: Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan 30.6.2021 asti

Lakimuutoksella turvataan palkkatukeen ja starttirahaan käytettävissä olevien määrärahojen riittävyys

Väliaikaisen vuoden 2020 loppuun asti voimassa olevan säännöksen mukaan työttömyysetuusmäärärahoja voidaan käyttää palkkatuen, työttömien starttirahan ja valtionhallintoon työllistämisen rahoittamiseen. Eduskunta hyväksyi marraskuussa lain, jolla säännös muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi.

Laki tulee voimaan 1.1.2021.

Lakimuutoksella turvataan palkkatukeen ja starttirahaan käytettävissä olevien määrärahojen riittävyys 

Starttirahan enimmäiskeston pidennystä ei sovelleta vuoden 2021 puolella aloittaviin yrittäjiin

Starttirahan enimmäiskeston pidentämistä koskevan väliaikaisen lakimuutoksen mukaan mahdollisuutta pidennettyyn starttirahaan sovelletaan niihin yrittäjiin, jotka aloittavat starttirahalla viimeistään 31.12.2020. Laki on voimassa 31.12.2021 saakka, joten edellä mainituille yrittäjille voidaan myöntää starttirahan kestoon kuuden kuukauden pidennys vielä ensi vuoden aikana, jos siihen on koronavirusepidemiasta johtuva perusteltu syy. Vuoden 2021 puolella aloittavilla yrittäjillä ei ole mahdollisuutta pidennettyyn starttirahakauteen. Starttirahan normaali enimmäiskesto on 12 kuukautta.

Starttirahan maksatusta koskeva väliaikainen asetusmuutos päättyy 31.12.2020. Vuoden alusta starttirahaa maksetaan normaalisti vain niiltä päiviltä, kun henkilö työskentelee yrityksessään.

TEM:n tiedote 23.6.2020: Starttirahan enimmäiskeston pidennystä jatketaan